Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]lý luận dạy học toán
Ngành: Toán học
 2004 sinh viên
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 trường đại học sư phạm Đà Nẵng
[2]toán cao cấp
Ngành: Toán học
 2004 sinh viên
walgreens prints coupons open free printable coupons
 ĐH KINH TẾ ĐÀ NĂNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ ĐÀ NĂNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NĂNG ĐH SƯ PHẠM ĐÀ NĂNG
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn