Nguyễn Thị Cẩm Thuý
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 18502 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Cẩm Thuý
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/08/1979
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Tiến -Hòa Vang- TP. Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế Toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh Doanh
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo - CTSV; Khoa Y Dược
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Y Dược- Đại học Đà Nẵng- 41 Lê Duẩn
Điện thoại: 0236.3840775; Mobile: 0974400579
Email:  ntcthuy@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2004 đến năm 2006: Làm việc ở Thư viện Trường Đại học Bách Khoa
Từ năm 2006 đến năm 2007:Làm việc ở Trung tâm Thông tin Học liệu -ĐHĐN.
Từ năm 2007 đến năm 2009: Làm việc ở Văn Phòng Đoàn TN ĐHĐN.
Từ năm 2009 đến nay :Làm việc ở Khoa Y Dược- ĐHĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn