Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 KỸ THUẬT XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG
Chủ biên: ThS. Trần Thị Thu Thảo; Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Cường, TS. Trần Trung Việt
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật; Mã số: 2014-2020/CXBIPH/15-52/KHKT. ;Năm XB: 2020
Số lượng XB: 20; Số lần tái bản: 0; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
TÓM TẮT
Nội dung cuốn sách ngoài 2 chương giới thiệu chung về thi công mặt đường và kỹ thuật lu lèn mặt đường, các chương còn lại tập trung vào các nội dung liên quan đến kỹ thuật thi công các lớp kết cấu mặt đường được sắp xếp theo loại vật liệu sử dụng gồm vật liệu không sử dụng chất kết dính, vật liệu sử dụng chất kết dính vô cơ và vật liệu sử dụng chất kết dính hữu cơ. Sách tham khảo giảng dạy Đại học cho 2 học phần: “Thi công công trình đường” và “PBL4-Thi công công trình giao thông”.  
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn