Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,738,772

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thiết kế nền mặt đường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Tổ chức và quản lý thi công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Khai thác và thí nghiệm đường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Xây dựng mặt đường
Ngành: Xây dựng
 2006 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Thiết kế hình học đường
Ngành: Xây dựng
 2005 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Xây dựng nền đường
Ngành: Xây dựng
 2005 Sinh viên đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn