Nguyễn Thị Diệu Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 11748 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Diệu Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  21/09/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đức Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục mầm non; Tại: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Mầm non; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Giáo dục học (Giáo dục mầm non); Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Dạy CN: Giáo dục mầm non
Lĩnh vực NC: Giáo dục mầm non
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Sư phạm,
Điện thoại: ; Mobile: 0989228515
Email: ntdha@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2011- 2014: Giảng dạy tại khoa GD Tiểu học - Mầm non, trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN .
Từ 2014-nay:Giảng dạy tại khoa GD Mầm non, trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN .
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai có chủ đề. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Diệu Hà. Mã số: T2012-03-30. Năm: 2012. (Jan 14 2015 3:24PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn