Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,191

 Biên soạn ngân hàng đề thi cho các học phần thổ nhưỡng đại cương, cơ sở khoa học môi trường, sinh quyển- lớp vỏ cảnh quan, bản đồ đại cương, bản đồ giáo khoa, bản đồ địa hình, trắc địa.
marriage affairs open i want an affair
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Diệu
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Thành viên:  Nguyễn Văn Nam
Số: T2011– ĐN03–27. ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Đề tài thành lập được ngân hàng câu hỏi phục vụ kiểm tra đánh giá các học phần do 2 giảng viên giảng dạy
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

Khoa Địa - Trường ĐHSP Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn