Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,236,555

 “Ứng dụng GIS và viễn thám nghiên cứu trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Trương Phước Minh; Thành viên:  Nguyễn Thị Diệu, Trần Thị Ân, Nguyễn Văn Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: T2012-Đ ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Chưa xác định

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn