Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,805,143

 Bộ truyền bánh răng Cycloid mới với khả năng chịu tải và rung động nổi bật
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dương; ThS. Đào Thanh Hùng; ThS. Võ Quang Trường
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: Số đặc biệt 11(120);Từ->đến trang: 41-45;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo dựa trên bộ truyền bánh răng cycloid thông thường đề xuất bộ truyền bánh răng cycloid mới – bộ truyền bánh răng cylcloid bao kép không hoàn toàn, bài báo mô tả các phương trình ăn khớp và phương trình biên dạng cặp ăn khớp liên hợp của bộ truyền mới. Sau đó, sử dụng phần mềm Pro/Engineer 4.0 để dựng biên dạng cặp ăn khớp liên hợp, từ đó mô hình hóa 3D cho bộ truyền. Thông qua mô phỏng động lực học trong môi trường ANSYS Workbench và ADAMS/View, kết quả thể hiện được sư nổi trội của bộ truyền mới về khả năng chịu tải và rung động so với các bộ truyền khác. Kết quả mang lại giá trị tham khảo nhất định trong việc thiết kế các bộ truyền nói riêng và trong lĩnh vực thiết kế cơ khí nói chung.
ABSTRACT
The double-enveloping conjugated tooth pair is analyzed based on conventinal conjugated tooth pair , the formation method and the curve equation of tooth profile is described, then the feature of conjugated tooth pair is discussed; the 3D solid model of tranmission are built in Pro/E software; the dynamic analysis of cycloid gear transmissions in ANSYS Workbench environment and ADAMS/View environment is done to show the best load capacity and vibration of new cycloid tranmission. At the same time, there are certain reference values for the study of designing other similar mechanical cycloid reducers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn