Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cải thiện ổn định tần số của hệ thống điện quán tính thấp sử dụng máy bù đồng bộ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ha Thi Nguyen, Guangya Yang, Arne Hejde Nielsen, and Peter H\o jgaard Jensen
Nơi đăng: the 2016 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm) in Sydney, NSW, Australia; Số: SmartGridComm 2016;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In order to meet the energy demand and at the same time to achieve sustainable development objectives on a global scale, the Danish government has set a long-term strategy of fossil fuel free country by the year 2050. However, the decline of conventional power generation units and a rising amount of converter interfaced components (wind turbine, HVDC, and Photovoltaic) may have negative effects on the stability of the power system. These components do not have enough inertia response to control frequency excursion, so the power grid can depend on few synchronous machines for frequency regulation and reduce the system inertia. Consequently, the frequency stability of the system will be easily jeopardized. To address these issues, the paper studies frequency characteristics of future Western Danish renewable-based system that uses a majority of wind turbine generators. Different scenarios of wind turbine penetration, governor responsibility of synchronous generators, and disturbance are simulated to examine the impact of high-level renewable energy integration on the system frequency characteristics. The effect of synchronous condensers for the frequency stability enhancement is investigated.
[ 2019\2019m06d011_18_44_12p674-nguyen.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn