Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,166,552

 MPM with frictional contact for application to soft particulate materials
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: SAEID NEZAMABADI, THANH HAI NGUYEN, JEAN-YVES DELENNE, JULIEN AVERSENG, XAVIER FRANK, FARHANG RADJAI
Nơi đăng: Procedia Engineering (Proceedings of the 1st International Conference on the Material Point Method (MPM 2017)); Số: Volume 175;Từ->đến trang: 141–147;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn