Nguyễn Thị Hằng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 12996 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hằng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/02/1990
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán - Kiểm toán; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Accounting and Finance ; Tại: National Pingtung University of Science and Technology
Dạy CN: Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: hang34k6.2@gmail.com
Điện thoại: 0606 500 507; Mobile: 0979.232.923
Email: nthang@kontum.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 12/2012 đến nay công tác tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Factors Affecting Private Investment into High-Tech Agriculture in Kon Tum Province . Authors: Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hằng. The international journal of business & management. No: ISSN 2321–8916. Pages: 6-20. Year 2020. (Jul 27 2020 1:05PM)
[2]Article: Determinants of Capital Structure of Listed Companies on Vietnam Stock Market. Authors: Nguyen, Thi Hang, Hung, Rern - Jay. The International Journal Of Business & Management (ISSN 2321–8916). No: Vol 4 Issue 6. Pages: 27-35. Year 2016. (Oct 7 2016 8:25AM)
[3]Article: DETERMINANTS OF CAPITAL STRUCTURE OF LISTED FOOD AND BEVERAGE MANUFACTURING COMPANIES: THE CASE IN VIETNAM. Authors: Nguyen, Thi Hang; Nguyen, Thi Hoa,. The International Journal Of Business & Management (ISSN 2321–8916). No: Vol 4 Issue 10. Pages: 10-21. Year 2016. (Oct 14 2016 8:35AM)
[4]Presentations: Determinants of Capital Structure of Listed Companies on Vietnam Stock Market. Authors: Nguyen, Thi Hang, Hung, Rern - Jay. International conference on Sustainable Development 17. Pages: 1-15. Year 2016. (Oct 17 2016 10:10AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn