Nguyễn Thị Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22436 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hạnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  30/04/1976
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Xã Điện An, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính - Tín Dụng; Tại: Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Tài vụ; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Kế Toán ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3765768; Mobile: 0906461414
Email: nguyenthihanhbk@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn