Nguyễn Thanh Hảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,576

 
Mục này được 34018 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Hảo
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/11/1982
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Thuỷ lợi-Thuỷ điện; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Điều khiển tối ưu; Tại: Đại học Côte d'Azur - Cộng hoà Pháp
Dạy CN: Thuỷ điện
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Công trình thuỷ, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Từ tháng 7/2005 – 10/2005: công tác tại Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi I. 

Từ tháng 10/2005 đến nay: giảng dạy tại Khoa Xây dựng Thuỷ lợi–Thuỷ điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. 


 Sách và giáo trình
(Aug 5 2013 10:24AM)
[1]Hướng dẫn đồ án môn học nhà máy thủy điện Chủ biên: Nguyễn Thanh Hảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2012.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn