Nguyễn Thị Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20371 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/11/1986
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán Lệ Thuỷ, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điều dưỡng đa khoa; Tại: Đại học Y Dược Huế
Đơn vị công tác: Tổ bộ môn; Khoa Y Dược
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Điều phối; Tại: Université Toulouse Paul Sabatier
Dạy CN: Điều dưỡng cơ bản Điều dưỡng Nội khoa Quản lý điều dưỡng Điều dưỡng người cao tuổi Điều dưỡng người bệnh ung thư
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: 91A Nguyễn Thị Minh Khai, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 532 060; Mobile: 01663236999
Email: nguyenthihakyd1985@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2004 đến 2008: Đại học Y Dược Huế, TP Huế
Từ 2008 đến nay: Giảng viên Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
Từ 2009 đến 2011: Phó trưởng phòng Đào tạo và CTSV Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
Từ 2011 đến 2014: Trường Đại học Paris Descartes (Paris V), Paris, Pháp
Từ 2014 đến 2015: Trường Đại học Toulouse Paul Sabatier (Toulouse III), Toulouse, Pháp
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: La Coordination du parcours de soins des patients adultes en phase palliative en Haute-Garonne. Quels moyens pour les liens ville-hôpital?. Chủ nhiệm: Thi Ha NGUYEN. Thành viên: Pr. Roland BUGAT, Dr. Claire CHAUFFOUR ADER, Dr. Annie MERCIER, Mme. Martine SEMAT. Mã số: Master II. Năm: 2015. (Jan 25 2016 4:47PM)
[2] Đề tài Khác: Relation entre l’inflammation bronchique évaluée par le NO expiré et le test de provocation bronchique spécifique. Chủ nhiệm: Thi Ha NGUYEN. Thành viên: Dr. Isabella ANNESI-MAESANO, Pr. Anh Tuan DINH-XUAN, Dr. Huy-Thong HUA. Mã số: Master I. Năm: 2012. (Jan 25 2016 4:45PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá nhận thức của khách hàng về việc mua và sử dụng thuốc: nghiên cứu thăm dò tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Ths.Ds Ngô Thị Thu Hằng. Mã số: T2010-09-02. Năm: 2011. (Jan 25 2016 4:22PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đánh giá tình trạng dinh dưỡng người già và kiến thức về dinh dưỡng, thực hành nuôi dưỡng của người già và người nhà trực tiếp chăm sóc tại Khoa Nội tiết - Lão khoa, Bệnh viện C Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hà. Thành viên: Ths.Ds Ngô Thị Thu Hằng. Mã số: T2010-09-03. Năm: 2011. (Jan 25 2016 4:20PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2010.
  
 Thông tin khác
  

Master I: Relation entre l’inflammation bronchique évaluée par le NO expiré et le test de provocation bronchique spécifique. Thi Ha NGUYEN, Dr. Isabella ANNESI-MAESANO, Pr. Anh Tuan DINH-XUAN, Dr. Huy-Thong HUA
Master II: La Coordination du parcours de soins des patients adultes en phase palliative en Haute-Garonne. Quels moyens pour les liens ville-hôpital? Thi Ha NGUYEN, Pr. Roland BUGAT, Dr. Claire CHAUFFOUR ADER, Dr. Annie MERCIER, Mme. Martine SEMATDIU: Ethique et soins des malades d'Alzheimer et de leurs familles. Faculté de Médecine, Université  Paris Descartes, France
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn