Nguyễn Thị Hải Đường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 97,645,249

 
Mục này được 9288 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hải Đường
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/12/1970
Nơi sinh: Tp Huế
Quê quán Tp Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế du lịch; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức – Hành chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Quản trị kinh daonh du lịch; Quản trị khách sạn; Quản trị sự kiện
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A: Tiếng Anh (B2)
Địa chỉ liên hệ: 67 Hà Đặc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.836 169; Mobile: 0982066455
Email: nthduong@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1995 - 1997: Giảng viên tập sự tại khoa Thương mại - Du lịch Trường Đại học Kinh tế & QTKD
1997 - 2012: Giảng viên tại khoa Thương mại - Du lịch Trường Đại học Kinh tế
2012-2014: Tổ trưởng Tổ Kinh doanh khách sạn, Khoa Du lịch Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
2014-nay: Phó trưởng Phòng TC-HC Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn