Nguyễn Thị Hiền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,058,328

 
Mục này được 7860 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hiền
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/11/1963
Nơi sinh: Nghi Lộc
Quê quán Nghi Lộc
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lý luận phê bình âm nhạc; Tại: Trường Đại học Nghệ thuật Huế, Học viện Âm nhạc Vi
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Âm nhạc căn bản, Phương pháp dạy–học Âm nhạc, Hình thức âm nhạc, Thanh nhạc, Phương pháp đọc ghi nhạc.
Lĩnh vực NC: Sư phạm âm nhạc, Lý luận phê bình âm nhạc, Sáng tác nhạc.
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 3841630; Mobile: 0984974894
Email: nthien@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng (1985–1994). Giảng viên Khoa Tâm lý-Giáo dục,  Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn