Nguyễn Thanh Hồng Ngọc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,604,360

 
Mục này được 22494 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Hồng Ngọc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/12/1983
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Bình Hòa, Khuê Trung - TP Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử Nhân Tiếng Anh; Tại: Trường ĐH Ngoại Ngữ- ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Quốc Tế Học; Tại: Đại học Birmingham
Dạy CN: Văn Học Đất Nước Học Và Phiên Dịch
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 02A Ngô Tất Tố, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363699693; Mobile: 0905229820
Email: nthngoc@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 _ Năm 2005 đến 2011: chuyên viên Ban Hợp tác Quốc tế - Đại học Đà Nẵng
_ Năm 2012 đến nay: Giảng viên Khoa Tiếng Anh - trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn