Nguyễn Thị Hồng Nhung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,696,150

 
Mục này được 5843 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hồng Nhung
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/03/1986
Nơi sinh: Nam Định
Quê quán Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục hòa nhập; Tại: Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2; Chuyên ngành: Tâm lý học; Tại: Đại học Quốc gia Hà Nội
Dạy CN: Tâm lý học
Lĩnh vực NC: Tâm lý học lâm sàng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1
Địa chỉ liên hệ: 150 Trần Thủ Độ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935120402
Email: nthnhung@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 2008 - 2010: Dạy tại trường CB NGuyễn Đình Chiều
2010 - 2012: Học thạc sĩ tại trường Đại học Giáo dục, đại học Quốc Gia Hà NỘi
2012 - 2015: Cán bộ tâm lý tại Trung tâm thông tin, hướng nghiệp và nghiên cứu, ứng dụng Tâm lý, Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội
2015- nay: Giảng viên khoa Tâm lý Giáo dục, Đại học Sư phạm Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA PHỤ NỮ VỀ TRẦM CẢM SAU SINH Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng). Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 10(131).2018. Năm 2018. (Jan 22 2019 10:19AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn