Nguyễn Thị Hoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22113 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hoa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/02/1987
Nơi sinh: Nghĩa hội - Nghia Đàn - Nghệ An
Quê quán Nghiã Hội - Nghĩa Đàn - Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh Quốc Tế; Tại: Đại học kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Quản trị marketing; Tại: Đại học Khoa Học và Kỹ thuật quốc gia Bình Đồng, Đài loan
Dạy CN: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực NC: 1. Quản trị 2. Marketing 3. Thương mại quốc tế
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 0905 605 889
Email: Nguyenhoa87vn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Tháng 6 năm 2009: Tốt nghiệp trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng, ngành Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế.
- Tháng 8 năm 2009: Làm giảng viên tại Phân hiệu Đại học Đại Đà Nẵng tại Kon Tum.
- Tháng 7 năm 2014: Tốt nghiệp Thạc sĩ, ngành Quản trị Marketing, trường Khoa học và Kỹ Thuật Pingtung Đài Loan.
- Tháng 9 năm 2014: Giảng dạy tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Thanh toán quốc tế. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoa. Mã số: PH2010-KH01. Năm: 2010. (Apr 27 2017 9:01AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hằng. Khoa học quản lý và Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Huế. Số: 13. Trang: 1-13. Năm 2020. (Jul 29 2020 4:27AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Factors Affecting Private Investment into High-Tech Agriculture in Kon Tum Province. Authors: Nguyen Thi Hoa, Phan Thi Thanh Truc, Nguyen Thi Hang. The International Journal of Business & Management. No: Vol 8, No 2. Pages: 26-33. Year 2020. (Jul 29 2020 4:18AM)
[2]Article: A Study on Re-enroll Intention toward Advanced Level of Higher Education for International Students in Taiwan. Authors: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Hang. European Journal of Business and Management. No: Vol 8 ,No 33. Pages: 6-18. Year 2016. (Apr 27 2017 9:15AM)
[3]Article: Determinants of Capital Structure of Listed Food and Beverage Manufacturing Companies: The Case in Viet Nam. Authors: Nguyen Thị Hằng, Nguyễn Thị Hoa. The International Journal of Business & Management. No: Vol.4. Issue 10. Pages: 1-12. Year 2016. (Jul 29 2020 4:41AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế quốc tế, Thanh toán quốc tế, Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn