Nguyễn Thị Hồng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 71 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hồng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/02/1991
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Địa lý; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Hung
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: nthong_kd@ued.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHAI THÁC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG . Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hồng. Thành viên: TS. Trương Phước MinhThS. Đoàn Thị Thông. Mã số: T2018-KN-02. Năm: 2018. (Jun 22 2020 10:06AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị HồngTS. Trương Phước Minh. Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 9. Số: 1. Trang: 696-704. Năm 2016. (Jun 22 2020 10:08AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn