Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,663,074

 Nguyên nhân dẫn tới lo âu bệnh lý ở lứa tuổi học sinh trung học phổ thông trung học – xét từ phía phương pháp giáo dục của cha mẹ, Thông tin Khoa học Công nghệ, Sở khoa học và Công nghệ, liên hiệp các Hội khoa học và kỹ Thuật Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, số 1/2007.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Số: 1/2007;Từ->đến trang: 12-13;Năm: 2007
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn