Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,135

 Hot Potato và Speech Analyser – Công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc tự học môn ngữ âm học theo học chế tín chỉ, Kỷ Yếu Hội nghị Khoa học lần 4 Đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý để thực hiện tốt đào tạo ngoại ngữ theo học chế tín chỉ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngũ Thiện Hùng
Nơi đăng: Kỷ Yếu Hội nghị Khoa học lần 4 Đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý để thực hiện tốt đào tạo ngoại ngữ theo học chế tín chỉ, Trường ĐH NGoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; Số: Kỷ Yếu Hội nghị Khoa học lần 4;Từ->đến trang: 55-62;Năm: 2008
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài này giới thiệu việc ứng dụng một số chương trình tiện ích để giúp người dạy và người học thiết kế xây dựng các bài tập củng cố về một số vấn đề ngữ âm như đồng hóa và ngữ điệu. Hy vọng rằng các chương trình được giới thiệu sẽ giúp người dạy và học thực hiện tốt hơn việc học học phần này theo học chế tín chỉ, hỗ trợ cho việc luyện các nội dung bài tập ngữ âm
ABSTRACT
This articles introduces some authorwares in phonetics to help the lecturer and learners in designing exercises to be done in class as well as at home. It is expected that various kinds of exercises with computer softwares as suggested can help to facilitate the lecturer instruction and learners comprehension in phonetics and in the consolidation and revision of issues in phonetics.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn