Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,155

 Ứng dụng một số phần mềm để hỗ trợ việc giảng dạy học phần ngữ âm học tiếng Anh,
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngũ Thiện Hùng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 3(20), 2007
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: Số 3(20), 2007;Từ->đến trang: 25-30;Năm: 2007
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài này giới thiệu việc ứng dụng một số chương trình tiện ích để giúp minh hoạ bằng hình ảnh một số vấn đề về ngữ âm như cơ chế cấu tạo âm và các đặc điểm ngữ âm (độ vang, trường độ, thanh tính). Hy vọng rằng các chương trình được giới thiệu sẽ giúp người học lĩnh hội tốt hơn, hỗ trợ cho việc thu thập dữ liệu trong các bài tập lớn cũng như trong thực tập nghiên cứu.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT

This article introduces some utility programs to support the presentation of some Phonetics-related issues with visual demonstration, namely the mechanism of speech sound production and their phonetic features (sonority, length of articulation, voicing). It is expected that such authorwares as suggested can help to facilitate learners’ comprehension in phonetics class and in data collection for research study.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn