Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,647,258

 Nâng cao kỹ năng phát âm cho người Việt học tiếng Anh qua việc xử lý các hiện tượng đồng hoá âm
Chủ nhiệm:  Ngũ Thiện Hùng; Thành viên:  PGS.TS. Trần Văn Phước, ThS. Nguyễn Dương Nguyên Trinh
Số: B2005-13-10 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Ngôn ngữ


Các trường Đại học có dạy tiếng Anh và học phần Ngữ âm học
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn