Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,647,162

 Nâng Cao Khả Năng Nhận Diện và Thuyết Giải Ý nghĩa Hàm Ngôn trong Hội thoại Tiếng Anh cho Sinh Viên Việt Nam
Chủ nhiệm:  Ngũ Thiện Hùng; Thành viên:  TS. Lưu Quý Khương, ThS. Nguyễn Dương Nguyên Trinh
Số: B2009-ĐN05-16 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Ngôn ngữ


Các trường đại học và cơ sở đào tạo dạy tiếng Anh và học phần Ngữ dụng học
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn