Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,882,097

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Structure of language (Cấu trúc ngôn ngữ)
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Học viên cao học ngành ngôn ngữ Anh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[2]Contrastive Analysis (Đối chiếu ngôn ngữ)
Ngành: Ngoại ngữ
 2009  Sinh viên đại học chính quy  Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[3]Language and Culture (Quan hệ ngôn ngữ và văn hóa)
Ngành: Ngoại ngữ
 2009 Sinh viên đại học chính quy  Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[4]Pragmatics (Ngữ dụng học)
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Sinh viên đại học chính quy và tại chức
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[5]English Grammar (Ngữ pháp tiếng Anh)
Ngành: Ngoại ngữ
 2004  Sinh viên đại học chính quy và tại chức
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[6]English Lexicology (Từ vựng học tiếng Anh)
Ngành: Ngoại ngữ
 2000 Sinh viên đại học chính quy và tại chức  Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[7]Semantics (Ngữ nghĩa học)
Ngành: Ngoại ngữ
 1999 Sinh viên đại học chính quy và tại chức  Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[8]Phonetics and Phonology (Ngữ âm & Âm vị học)
Ngành: Ngoại ngữ
 1999 Sinh viên đại học chính quy và tại chức Học viên cao học ngành ngôn ngữ Anh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[9]Morphology (Hình thái học)
Ngành: Ngoại ngữ
 1999  Sinh viên đại học chính quy và tại chức  Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[10]Testing (trắc nghiệm)
Ngành: Ngoại ngữ
 1999 Học viên cao học ngành ngôn ngữ Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
[11]Speech Training (Luyện âm)
Ngành: Ngoại ngữ
 1997 Sinh viên đại học chính quy và tại chức  KKhoa Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ , ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn