Nguyễn Tấn Hưng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,453

 
Mục này được 43861 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Tấn Hưng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  31/12/1966
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng DD và CN; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Kết cấu thép và Kết cấu gỗ.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh B1
Địa chỉ liên hệ: 52 Thanh Long - Đn
Điện thoại: 02363.842740; Mobile: 0913.404745
Email: nthung@dut.udn.vn; tanhungbkdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1997 đến nay).


 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHÂN TÍCH PHI TUYẾN KHUNG THÉP PHẲNG DÙNG HÀM CHUYỂN VỊ ĐA THỨC BẬC NĂM. Tác giả: Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Lê Nguyễn Công Tín, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Tấn Hưng, Ngô Hữu Cường. Tạp chí Xây dựng. Số: 10. Trang: 131-137. Năm 2015. (Dec 31 2015 3:52PM)
[2]Bài báo: PHÂN TÍCH KHỚP DẺO BẬC HAI KHUNG THÉP PHẲNG BẰNG PHẦN TỬ ĐỒNG XOAY. Tác giả: Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Đặng Xuân Lam, Nguyễn Tấn Hưng, Ngô Hữu Cường. Tạp chí Xây dựng. Số: 4. Trang: 93-96. Năm 2014. (Dec 31 2015 3:41PM)
[3]Bài báo: PHÂN TÍCH KHỚP THỚ KHUNG THÉP PHẲNG BẰNG PHẦN TỬ ĐỒNG XOAY. Tác giả: Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Đặng Xuân Lam, Ngô Trường Lâm Vũ, Nguyễn Tấn Hưng, Ngô Hữu Cường. Tạp chí Xây dựng. Số: 11. Trang: 61-65. Năm 2014. (Dec 31 2015 3:45PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn