Nguyễn Thị Kha
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,486,677

 
Mục này được 27703 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Kha
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/04/1990
Nơi sinh: Nhị Dinh 3, Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Nhị Dinh 3, Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế Xây dựng và Quản lý Dự án; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 20; Chuyên ngành: Quản lý xây dựng; Tại: Đại học Khoa học và Kỹ thuật quốc gia Đài Loan
Dạy CN: Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 0905525434
Email: nguyenkha130490@gmail.com; ntkha@kontum.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 09/2013 đến nay: giảng dạy tại đơn vị.
09/2015 đến 07/2017: Học thạc sĩ tại Taiwan.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá, xác định sự hài lòng và kỳ vọng vào cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo của sinh viên đối với Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Chủ nhiệm: Đặng Thị Ly. Thành viên: Phan Thị Thanh Quyên, Nguyễn Thị Kha. Mã số: P2014-KH-07. Năm: 2015. (Jan 20 2018 9:34AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu mức độ vận dụng kiến thức chuyên ngành kế toán vào công việc thực tế sau khi ra trường của sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Chủ nhiệm: Phan Thị Thanh Quyên. Thành viên: Đặng Thị Ly, Nguyễn Thị Kha. Mã số: P2014-KH-11. Năm: 2015. (Jan 20 2018 9:37AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Predicting bankrupty using machine learning algorithms. Tác giả: Thi Kha Nguyen, Thi Phuong Trang Pham. Danang University of Science and technology. Số: ATCESD 2017. Trang: 50-54. Năm 2017. (Jan 20 2018 10:38AM)
[2]Bài báo: Predicting stock price of construction corporates using optimized machine learning regression sliding-window. Tác giả: Thi Kha Nguyen, Thi Phuong Trang Pham. The University of Danang - Journal of Science and Technology. Số: 11(120). Trang: 87-90. Năm 2017. (Jan 20 2018 10:34AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Optimized Least Squares Support Vector Regression for Time-Series Prediction of Construction Stock Price. Authors: Jui-Sheng Chou, Thi-Kha Nguyen. 2nd International Conference on Industrial Engineering & Technology Management. No: Manhattan, New York City, USA. Pages: 5-8. Year 2018. (May 29 2018 10:57AM)
[2]Article: Forward Forecast of Stock Price Using Sliding-window Metaheuristic-optimized Machine Learning Regression. Authors: Jui-Sheng Chou, Thi-Kha Nguyen. IEEE Transactions on Industrial Informatics. No: Online. Pages: not found. Year 2018. (Jan 20 2018 10:43AM)
[3]Article: Construction Corporate Stock Price Prediction by Sliding-Window Metaheuristic-Optimized Machine Learning Regression. Authors: Jui-Sheng Chou, Thi-Kha Nguyen. Taiwan. No: ISLESI 2017. Pages: 58-62. Year 2017. (Jan 20 2018 10:29AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Award for Outstanding Achievement

 Khoa học công nghệ

 2017

 

 National Taiwan University of Science and Technology

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Định mức kỹ thuật trong xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2017 Sinh viên năm thứ 4  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[2]Dự báo và kế hoạch trong xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2017 Sinh viên năm thứ 4  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[3]Quản trị doanh nghiệp trong xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2014 Sinh viên năm thứ 4
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn