Nguyễn Trường Khánh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,604,218

 
Mục này được 32783 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Trường Khánh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/02/1979
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thông Tin Thư Viện; Tại: Đại Văn hoá Hà Nội
Đơn vị công tác: Tổ thư viện; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3736613; Mobile: 01213399744
Email: truongkhanh79@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2005 đến nay công tác tại Thư Viện Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng
 Khen thưởng
[1] Bằng khen Hiệu trưởng trường Đại học Sư Phạm. Năm: 2008.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn