Nguyễn Tấn Khoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 33 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Tấn Khoa
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  27/02/1987
Nơi sinh: Hội An- Quảng Nam
Quê quán Hội An- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Thủy lợi- Thủy điện; Tại: Đại học Bách Khoa- ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy; Tại: Đại học Bách Khoa- ĐHĐN
Dạy CN: Cơ sở ngành, xây dựng dân dụng, xây dựng cầu đường
Lĩnh vực NC: Vật liệu bê tông thân thiện môi trường, bê tông tính năng cao, nghiên cứu độ bền, tuổi thọ của bê tông, kết cấu công trình trong môi trường xâm thực
Ngoại ngữ: TOIEC 590, B2
Địa chỉ liên hệ: Kiệt 44 Nguyễn CHánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2010-2020: Giảng Viên tại Khoa Kỹ thuật xây dựng, Đại học Đông Á
2020- nay: Giảng Viên tại Khoa Kỹ thuật xây dựng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Mô phỏng đa cấp độ tính chất cơ học của vật liệu đàn nhớt. Chủ nhiệm: TS. Thái Minh Quân. Thành viên: Nguyễn Tấn Khoa và các thành viên khác. Mã số: 107.02-2016.12. Năm: 2019. (Dec 23 2020 10:59PM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng các công trình cầu giao thông đến tình hình ngập lụt trên đại bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Tô Thúy Nga. Thành viên: Nguyễn Tấn Khoa , ... Mã số: 12_2016. Năm: 2018. (Dec 23 2020 11:01PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Sử dụng cát đụn và phế thải công nghiệp để chế tạo bê tông cát dùng làm các công trình ven biển Miền Trung. Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Khoa. Thành viên: Lương Nguyễn Hoàng Phương, Hồ Văn Quân. Mã số: T2017 - CB03. Năm: 2018. (Dec 23 2020 10:56PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu bê tông xi măng sử dụng phế thải đá mạt thay thế cốt liệu mịn trong xây dựng mặt đường ô tô. Chủ nhiệm: Lương Nguyễn Hoàng Phương. Thành viên: Nguyễn Tấn Khoa, Hồ Văn Quân. Mã số: T2015-CB02. Năm: 2016. (Dec 23 2020 10:57PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng Quy hoạch thực nghiệm Taguchi trong nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp chất kết dính xi măng, tro bay và xỉ lò cao đến tính năng của bê tông cát. Tác giả: Nguyễn Tấn Khoa, Nguyễn Thanh Sang. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: Tháng 1-2, 2020. Trang: 44-49. Năm 2020. (Dec 23 2020 10:48PM)
[2]Bài báo: Tính chất cơ học và độ bền của bê tông cát xỉ lò cao và khả năng ứng dụng trong công trình biển. Tác giả: Nguyễn Tấn Khoa, Nguyễn Thanh Sang. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. Số: Tháng 06/2020. Trang: 568-582. Năm 2020. (Dec 23 2020 10:53PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo bê tông cát có sức kháng ion Clo cao trong môi trường biển. Tác giả: Nguyễn Tấn Khoa, Thái Minh Quân, Nguyễn Thanh Sang. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. Số: 68. Trang: 41-49. Năm 2019. (Dec 23 2020 10:11PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu xác định hệ số hiệu quả của xỉ lò cao trong thiết kế thành phần bê tông cát. Tác giả: Nguyễn Tấn Khoa, Nguyễn Thanh Sang. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: Tháng 12, 2019. Trang: 45-48. Năm 2019. (Dec 23 2020 10:45PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu các tính năng của bê tông hạt nhỏ nhiều tro bay dùng làm mặt đường giao thông nông thôn thi công bằng công nghệ đầm lăn. Tác giả: Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Tấn Khoa. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 6/2018. Trang: 70-74. Năm 2018. (Dec 23 2020 9:53PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của xỉ lò cao nghiền mịn đến tính chất cơ học và độ bền của bê tông cát. Tác giả: Nguyễn Tấn Khoa, Lương Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Thanh Sang. Tạp chí xây dựng. Số: 9/2018. Trang: 183-187. Năm 2018. (Dec 23 2020 10:05PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu một số tính năng của bê tông hạt mịn sử dụng tro bay. Tác giả: Nguyen Tan Khoa, Thai Minh Quan, Nguyen Thanh Sang. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIV – 2017, Viện KHCN xây dựng. Số: 2017. Trang: 108-116. Năm 2017. (Dec 23 2020 4:46PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Study on fabrication of sand concrete for reinforced concrete structures in coastal construction in Vietnam. Authors: Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Tấn Khoa, Phạm Đình Huy Hoàng. The International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC 2019). No: 2019. Pages: 999-1006. Year 2019. (Dec 23 2020 10:22PM)
[2]Article: Experimental Study on Effect of Ground Granulated Blast Furnace Slag of Strength and Durability of Sand Concrete. Authors: Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Tấn Khoa. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering 54. No: 2019. Pages: 409-414. Year 2019. (Dec 23 2020 10:28PM)
[3]Article: Application of Taguchi method for optimization of flexural and compressive strength of sand concrete. Authors: Nguyễn Tấn Khoa, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Viết Thanh. Tuyển tập hội thảo Quốc tế - ACF lần thứ 7 30 Oct – 02 Nov, 2016, Hanoi, Vietnam. No: 7. Pages: 547-556. Year 2016. (Dec 23 2020 2:57PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn