Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,651,968

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mô hình hóa hình học
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 Đại học, Cao học  Đại học Đà Nẵng
[2]An toàn và bảo mật thông tin
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 Sinh viên, cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Hệ phân tán
Ngành: Công nghệ thông tin
 2005 Đại học  Đại học Đà nẵng
[4]Mạng máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 1998 Đại học, Cao học  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn