Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,070,604

 Đề xuất các giải pháp để xây dựng các chương trình mô phỏng quy trình kế toán ứng dung vào công tác giảng dạy.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Nguyễn Thị Kim Ngọc
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(85).2014, Quyển 2;Từ->đến trang: 73;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhu cầu về nguồn nhân lực kế toán có chất lượng là khá lớn. Đồng thời hàng năm, đầu ra của các cơ sở đào tạo kế toán trong cả nước cũng khá nhiều thế nhưng một nghịch lý là các doanh nghiệp vẫn không tuyển đủ số lượng như mong muốn. Một trong những nguyên nhân gây nên sự bất cập này chính là do phương thức đào tạo còn nặng về tính lý thuyết, xa rời thực tiễn, dẫn đến sinh viên ra trường chậm làm quen với công việc và doanh nghiệp phải mất thời gian đào tạo lại mới đáp ứng được yêu cầu. Bài viết đã nêu lên thực trạng đào tạo kế toán hiên nay ở Việt Nam và đề xuất giải pháp để xây dựng chương trình mô phỏng các quy trình kế toán ứng dụng vào công tác giảng dạy nhằm giúp người học có thể tiếp cận với các công việc trong thực tế
ABSTRACT
It is the fact that the demand for highly-qualified accounting human resources is rather high at present in Vietnam. In spite of a large number of graduates supplied by accounting colleges and universities each year, enterprises cannot recruit enough accounting employees as required and have to spend more time on retraining for the new employees. One of the reasons for this shortage is that the college training is theoretical and fails to provide potential employees with practical skills and empirical knowledge necessary for the future job. In this article, we discuss the current accounting training situation in Vietnam and propose a simulation program for accounting processes to be built into the current syllabus which will get learners acquainted with real-life accounting experiences.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn