Nguyễn Thị Kim Oanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,229,257

 
Mục này được 12479 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Kim Oanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/02/1973
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Tam Kỳ, Tam Nghĩa, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thông Tin Thư Viện; Tại: Đại học Văn hoá Hà Nội
Đơn vị công tác: Tổ thư viện; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại: 0236.3736613; Mobile: 0906556609
Email: oanh_tvdhspdn@ymail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 2006 cho đến nay công tác tại Thư viện Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn