Nguyễn Thị Kim Xuân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,124,467

 
Mục này được 12533 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Kim Xuân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  26/02/1958
Nơi sinh: Như Xuân - Thanh Hoá.
Quê quán Như Xuân
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý giáo dục; Tại: Trường Đại học Sư phạm Lênin, Maxkơva - Liên xô
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: ; Tại: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Dạy CN: Tâm lý học, Giáo dục học mầm non.
Lĩnh vực NC: Tâm lý học.
Điện thoại: 3733288; Mobile: 0905267832
Email: ntkxuan@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Sở Giáo dục Quảng Nam-Đà Nẵng (1984–1990). Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1990–1995); Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn