Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,595,901

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng màng bao Chitosan đến một số tính chất hoá lý của trứng gà trong quá trình bảo quản. Tác giả: Nguyễn Thị Lan, Huỳnh Thái Nguyên
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(34)/2009. Năm 2009. (May 6 2011 11:00AM)
[2]Bài báo: Tối ưu đa mục tiêu với các chuẩn tối ưu tổ hợp S và R ứng dụng trong quá trình chiết tách chất màu anthocyanin. Tác giả: Lê Xuân Hải, Nguyễn Thị Lan
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ. Số: 09/2008. Trang: 98-76. Năm 2008. (May 6 2011 10:58AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến màu của anthocyanin từ bắp cải tím ứng dụng làm chất chỉ thị an toàn trong phân tích thực phẩm và hoá học. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Lan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 3(20)/2007. Năm 2007.
(May 6 2011 10:56AM)
[4]Bài báo: Tối ưu hóa điều kiện chiết tách anthocyanin từ quả dâu bằng phương pháp lên men. Tác giả: Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Phương Anh, Đinh Thanh Dung, Huỳnh Thị Kim Cúc. Tạp chí Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 16/2006. Trang: 21-24. Năm 2006.
(May 6 2011 10:37AM)
[5]Bài báo: Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết chất màu anthocyanin từ quả dâu Hội An. Tác giả: Nguyễn Thị Lan, Lê Thị Lạc Quyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Viện Khoa học Việt Nam. Số: 1(44)/2006. Trang: 71-76. Năm 2006. (May 6 2011 10:39AM)
[6]Bài báo: Khảo sát tương tác của các yếu tố khi chiết tách chất màu anthocyanin từ quả dâu bằng phương pháp lên men. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Lan
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí KH & CN các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 54/2006. Năm 2006. (May 6 2011 10:50AM)
[7]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình chiết tách chất màu anthocyanin từ bắp cải tím trong môi trường trung tính". Tác giả: Huỳnh Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Lan. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4(12)/2005. Trang: 44-50. Năm 2005. (May 6 2011 10:29AM)
[8]Bài báo: Ảnh hưởng của nhiệt độ và nồng độ đường đến chất màu anthocyanin tách từ quả dâu và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm. Tác giả: Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Phương Nga. Tuyển tập các báo cáo khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: KN 30/2005. Trang: 342-347. Năm 2005. (May 6 2011 11:12AM)
[9]Tham luận: Độ bền màu của Anthocyanin từ lá tía tô và ứng dụng trong chế biến thực phẩm. Tác giả: Nguyễn Thị Lan, Trần Thi Xô, Huỳnh Thị Kim Cúc
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu hội nghị Khoa học lần thứ 3 Đại học Đà Nẵng. Năm 2004. (May 6 2011 11:08AM)
[10]Bài báo: Xác định hàm lượng anthocyanin trong một số nguyên liệu rau quả bằng phương pháp pH vi sai. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Lan
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(7)/2004. Trang: 47-53. Năm 2004. (May 6 2011 10:31AM)
[11]Bài báo: Nguyên cứu ảnh hưởng của hệ dung môi đến khả năng chiết tác chất màu anthocyanin có độ màu cao từ quả dâu. Tác giả: Nguyễn Thị Lan, Lê Thị Lạc Quyên
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí khoa học công nghệ Đại Học Đà Nẵng. Số: 2(6)/2004. Năm 2004. (May 6 2011 10:25AM)
[12]Tham luận: Nghiên cứu một số tính chất hóa lý và thành phần hóa học của tinh bột sắn, sắn dây va huỳnh tinh. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Trần Thị Xô, Nguyễn Thị Lan. Kỷ yếu hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 4
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2003.
(May 6 2011 11:06AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn