Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,071,834

 Nguyên cứu ảnh hưởng của hệ dung môi đến khả năng chiết tác chất màu anthocyanin có độ màu cao từ quả dâu
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Lan, Lê Thị Lạc Quyên
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ Đại Học Đà Nẵng; Số: 2(6)/2004;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn