Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tối ưu hóa điều kiện chiết tách anthocyanin từ quả dâu bằng phương pháp lên men
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Phương Anh, Đinh Thanh Dung, Huỳnh Thị Kim Cúc
Nơi đăng: Tạp chí Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 16/2006;Từ->đến trang: 21-24;Năm: 2006
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn