Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khảo sát tương tác của các yếu tố khi chiết tách chất màu anthocyanin từ quả dâu bằng phương pháp lên men
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Lan
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí KH & CN các Trường Đại học Kỹ thuật; Số: 54/2006;Từ->đến trang: ;Năm: 2006
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn