Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,608,953

 Nghiên cứu một số tính chất hóa lý và thành phần hóa học của tinh bột sắn, sắn dây va huỳnh tinh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Trần Thị Xô, Nguyễn Thị Lan
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 4
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: HNTQ 4/2003;Từ->đến trang: ;Năm: 2003
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn