Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,595,880

 Độ bền màu của Anthocyanin từ lá tía tô và ứng dụng trong chế biến thực phẩm
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Lan, Trần Thi Xô, Huỳnh Thị Kim Cúc
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị Khoa học lần thứ 3 Đại học Đà Nẵng; Số: ĐHĐN 3/2004;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn