Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của nhiệt độ và nồng độ đường đến chất màu anthocyanin tách từ quả dâu và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Phương Nga
Nơi đăng: Tuyển tập các báo cáo khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng; Số: KN 30/2005;Từ->đến trang: 342-347;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn