Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,070,784

 Nghiên cứu độ bền và khả năng chống oxy hoá của chất màu thocyanin (tách từ rau quả thuộc khu vực miền Trung) ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Lan
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Thành viên:  
Số: B2004-15-45 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn