Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,070,175

 Nghiên cứu chuyển hoá tinh bột để sản xuất thực phẩm, bằng các hợp chất thiên nhiên chiết từ đài hoa bụp dấm (Hibiscus Sabdariffa)
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Lan; Thành viên:  Nguyễn Thị Phương Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: B2010-ĐN02- 57 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn