Nguyễn Thị Lan Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,216,215

 
Mục này được 15343 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Lan Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  03/06/1977
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hoa hoc; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Phuong phap day hoc Hoa hoc; Tại: Dai hoc Su Pham - Dai hoc Hue
Dạy CN: Phương pháp dạy–học Hoá học.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa - Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Điện thoại: 3733327; Mobile: 0986780786
Email: nglananhspdn@yahoo.fr
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế (2000–2004). Giảng viên Khoa Hoá,  Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 2004 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chương trình – sách giáo khoa Hóa học hiện hành ở trường THPT và đề xuất xây dựng chương trình sách giáo khoa Hóa học sau năm 2015.. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Anh. Mã số: T2014-03-30. Năm: 2014. (Dec 5 2016 9:01PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên thông qua hệ thống câu hỏi và bài tập thực tiễn được giảng dạy ở trường THPT. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Anh. Mã số: T2012-03-23. Năm: 2012. (Dec 5 2016 8:59PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng các dạng toán về kim loại có cách giải nhanh để làm câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trong kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THPT. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Anh. Mã số: T2009-03-56. Năm: 2009. (Dec 5 2016 8:57PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu giải quyết một số vướng mắc của giáo viên trong quá trình dạy học phần Hóa đại cương – vô cơ ở trường THPT thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Anh. Mã số: T2007-03-16. Năm: 2007. (Dec 5 2016 8:55PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: A study on the extraction of tannin from caribe pine bark and investigate metal corrosion inhibition of tannin. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Thị Lan Anh. Journal of Science and Technology, Vol. 53. Số: No. 1A. Trang: 27-35. Năm 2015. (Dec 5 2016 9:06PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu một số bất cập và đề xuất giải pháp xây dựng chương trình, sách giáo khoa hóa học 10 (nâng cao) ở trường THPT. Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Tạ Thị Kim Dung. Kỉ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ VII. Số: 2014. Trang: 475-481. Năm 2014. (Dec 5 2016 9:16PM)
[3]Bài báo: Về thứ nguyên của hằng số cân bằng K của phản ứng hóa học. Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Thị Lan Anh. Tuyển tập báo cáo khoa học 30 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2005. Số: 2005. Trang: 35-38. Năm 2005. (Dec 5 2016 9:13PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp dạy học hóa học 2
Ngành: Hoá học
 2001 Sinh viên ngành sư phạm Hóa  Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn