Nguyễn Tấn Lê
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,666

 
Mục này được 47541 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Tấn Lê
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  29/07/1955
Nơi sinh: Thăng Bình, Quảng Nam
Quê quán Thăng Bình, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Sinh học; Tại: Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1993; Chuyên ngành: Sinh học; Tại: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 1
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2011
Dạy CN: Sinh học
Lĩnh vực NC: Sinh lý thực vật
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 27/1 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh, Liên Chiểu Đà Nẵng.
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm TP Hồ Chí Minh (1978–1982). Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1982–1993); Trưởng Phòng Hành chính–Tổng hợp (1993–1994). Phó Trưởng Phòng Trung học Phổ thông Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Nam-Đà Nẵng (1994–1996). Từ 1996 đến nay, công tác tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng: Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (1999 – 2008), Trưởng Phòng Đào tạo (từ 2008 đến tháng 7-2015).
Từ tháng 8-2015 chuyển về giảng dạy tại Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (theo chế độ kéo dài thời gian công tác áp dụng cho PGS) Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế độ dinh dưỡng khoáng nhằm tăng tính chịu mặn của cây đậu xanh và cây ngô tại xã Cẩm Thanh, Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê. Thành viên: Lê Thị Kim Lành: học viên cao học khóa 23, ngành Sinh thái học; Bùi Huy Hoàng: học viên cao học khóa 23, ngành Sinh thái học. Mã số: Đ2011-03-22. Năm: 2012. (Jan 17 2013 10:32PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cơ cấu phân bón để tăng cường khả năng chịu hạn và chịu nhiệt độ cao của cây vừng. Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê. Mã số: B2008-ĐN03-32. Năm: 2009. (Dec 30 2010 8:10PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Tổng hợp phức chất vi lượng đất hiếm và thử nghiệm làm chất kích thích sinh trưởng cho cây vừng trồng tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Văn Hai. Mã số: B2006-ĐN01-01. Năm: 2007. (Dec 30 2010 8:13PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất có hoạt tính sinh học trong nước dừa đến đời sống cây vừng ở vụ hè, trồng tại Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. . Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê. Mã số: B2004-16-28. Năm: 2005. (Dec 30 2010 8:19PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Định hướng chiến lược phát triển ngành nghề đào tạo của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn 2001-2005. Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê. Mã số: B2001-16-11. Năm: 2002. (Dec 30 2010 8:22PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình môn quản trị học đường cho sinh viên cao đẳng và trung học sư phạm. Chủ nhiệm: Lê Nhị Hà. Thành viên: Hoàng Ngọc Hùng, Nguyễn Tấn Lê. Mã số: T1998. Năm: 1998. (Dec 30 2010 8:24PM)
[7] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. . Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Tấn Lê, Đặng Quốc Hòe, Nguyễn Thị Đào. Mã số: QNĐN-1996. Năm: 1998. (Dec 30 2010 8:26PM)
[8] Đề tài Khác: Thực trạng môi trường trường học ở các trường phổ thông ở Quảng Nam - Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Những giải pháp cải thiện. ­ . Chủ nhiệm: Đậu Thị Hòa. Mã số: VNRP1996. Năm: 1998. (Dec 30 2010 8:28PM)
[9] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu nội dung và phương pháp đưa giáo dục môi trường địa phương vào giảng dạy qua các môn học ở bậc phổ thông cho học sinh tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. . Chủ nhiệm: Bùi Công Minh. Mã số: QNĐN-1995. Năm: 1996. (Dec 30 2010 8:30PM)
[10] Đề tài Khác: Nghiên cứu tác động của việc khai thác mỏ vàng Bông Miêu đến môi trường địa phương và đời sống cư dân tại đây. . Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Đoàn. Mã số: BM1995. Năm: 1995. (Dec 30 2010 8:33PM)
[11] Đề tài cấp Thành phố: Điều tra thực trạng và dự báo hướng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên cho tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng . Chủ nhiệm: Trương Đình Nam. Thành viên: Nguyễn Tấn Lê, Phạm Văn Hai... Mã số: QNĐN-1993. Năm: 1994. (Dec 30 2010 8:35PM)
[12] Đề tài Khác: Ảnh hưởng của các nguyên tố vi lượng Mo, B và của chất ức chế hô hấp sáng Na2SO3 đến các chỉ tiêu sinh học của cây lạc trồng ở Quảng Nam - Đà Nẵng. . Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê. Mã số: NCS1987. Năm: 1993. (Dec 30 2010 8:39PM)
[13] Đề tài Khác: Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của các nguyên tố vi lượng Cu, Zn, Mo và chất ức chế quang hô hấp Na2SO3 đến hoạt động quang hợp và một số chỉ tiêu sinh lí sinh hoá, sinh trưởng phát triển ở cây đậu tương. . Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê. Mã số: CH1982. Năm: 1982. (Dec 30 2010 8:40PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất, phẩm chất của cây dưa lưới (Cucumis melo L.) trồng trong nhà màng với công nghệ tưới nhỏ giọt và châm phân tự động tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Bùi Đức Hạnh. Tạp chí Công Thương. Số: 10 (tháng 5/2021). Trang: 138-144. Năm 2021. (May 28 2021 9:15AM)
[2]Bài báo: Phát triển năng lực dạy học cho giảng viên sư phạm Sinh học nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện chương trình phổ thông mới 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Giáo dục. Số: Kỳ 1 tháng 7/2021. Trang: 87-91. Năm 2021. (May 28 2021 9:26AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cây hạt chia (Salvia hispanica L.) trồng tại Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 38(02) 2020. Trang: 53-60. Năm 2020. (Oct 1 2020 3:51PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của cây cà tím (Solanum melongena L.) giống Thái Lan (Eggplant No 1) trồng tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 32(01). Trang: 1-8. Năm 2019. (Oct 6 2019 10:18AM)
[5]Bài báo: Nâng cao hiệu quả dạy học chương Quang hợp thuộc học phần Sinh lý học thực vật cho sinh viên đại học ngành Sinh học thông qua việc khai thác mối liên hệ giữa kiến thức Vật lý và kiến thức Sinh học. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Giáo dục. Số: Đặc biệt tháng 6/2018. Trang: 205-208. Năm 2018. (Mar 15 2019 1:51PM)
[6]Bài báo: Comparison of several physiological and biochemical indexes in germinating seeds of two different acid-resistant rice (Oryza sativa L.) varieties OM1490 and CR203 under the influence of the acid environment and acid environment plus KClO3 treated to seeds. Tác giả: Nguyen Nhu Khanh, Nguyen Tan Le, Ngo Thi Hoan. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (tiếng Anh). Số: 11(63). Trang: 169-176. Năm 2018. (Mar 15 2019 2:03PM)
[7]Tham luận: Phát triển năng lực hướng dẫn thực tế thiên nhiên cho học sinh phổ thông của giáo viên sinh học đáp ứng đổi mới giáo dục. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. KY Hội thảo khoa học Quốc gia:" Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo" - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế - ISBN: 978-604-80-2343-0. Trang: 304-309. Năm 2017. (May 22 2017 4:05PM)
[8]Bài báo: Ảnh hưởng của Mo, B, Cu và Gibberellin đến sự tăng trưởng và phẩm chất của cây củ đậu (Pachyrhizus erosus L.) trồng trên đất cát pha có bón mức phân kali khác nhau tại Quảng Nam. Tác giả: Trần Minh Thắng, Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học Yersin - Trường Đại học Yersin Đà Lạt. Số: 03(10/2017). Trang: 32-38. Năm 2017. (Nov 2 2017 9:14AM)
[9]Tham luận: Phân tích tương quan giữa kiến thức vật lý và sinh học trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm sinh học và một số đề xuất nhắm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê - Lê Thanh Huy. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ II, ngày 20-05-2016, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Trang: 1481-1486. Năm 2016. (May 25 2016 9:09PM)
[10]Tham luận: Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh của một số giống lạc (Arachis hypogea L) có năng suất khác nhau trồng tại Thanh Hóa. Tác giả: Lê Văn Trọng, Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ II, ngày 20-05-2016, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Trang: 1285-1293. Năm 2016. (May 25 2016 9:15PM)
[11]Tham luận: Nghiên cứu thăm dò năng suất, phẩm chất hạt của năm giống lạc (Arachis hypogea L.) trồng trên đất bazan tại Gio An, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Tác giả: Võ Minh Hoàn, Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ II, ngày 20-05-2016, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Trang: 1006-1013. Năm 2016. (May 25 2016 9:21PM)
[12]Bài báo: Một số vấn đề về dạy học tích hợp nội môn Sinh học trong chương trình đào tạo tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Giáo dục. Số: 394 (Kì 2 -11/2016). Trang: 51-53. Năm 2016. (Mar 8 2017 4:11PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt trồng tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Tấn Lê
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 12(78)/2015. Trang: 170-177. Năm 2015.
(Jan 9 2016 7:56PM)
[14]Tham luận: Thực trạng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng và một số ý kiến đề xuất. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu hội thảo tập huấn kinh nghiệm về đào tạo sinh viên giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các trường sư phạm - Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, Trường Đại học Sư phạm Huế, tháng 11/2015
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 89-95. Năm 2015.
(Jan 9 2016 8:07PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống dưa trời T3291 (Trichosanthes anguina L.) trồng ở vụ Xuân Hè Tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Trinh; Nguyễn Tấn Lê
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 138. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[16]Bài báo: Xây dựng trường thực hành sư phạm vệ tinh – Giải pháp phù hợp để rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên các trường sư phạm đa cấp. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Giáo dục
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 357 kỳ 1 (5/2015. Trang: 11-13. Năm 2015.
(Jan 9 2016 7:49PM)
[17]Bài báo: Phân tích mối tương quan giữa Chương trình đào tạo của trường sư phạm và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Giáo dục. Số: 327 kỳ 1 (2/2014). Trang: 22-23. Năm 2014. (Jan 9 2016 7:32PM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống hoa chuông trồng trong vụ đông xuân tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Ngô Thị Thu Vân. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh. Số: Tập 43, số 2A- 2014. Trang: 28-35. Năm 2014. (Jan 9 2016 7:37PM)
[19]Bài báo: Vận dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học trong việc xây dựng Chuẩn đầu ra tại trường Đại học Sư phạm. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: Số: 12 (3)- 2014. Trang: 95-99. Năm 2014. (Jan 9 2016 7:44PM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống cà chua trái nhỏ (Lycopersicum esculentum var. cerasiforme) trồng tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Trà; Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 164-168. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[21]Bài báo: Ảnh hưởng của tổ hợp KClO3 và một số nguyên tố vi lượng đến khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cây đậu xanh trồng trên đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Lê Thị Kim Lành. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-4603. Số: 6(01), 2013. Trang: 17-21. Năm 2013. (Aug 11 2013 8:27PM)
[22]Bài báo: Ảnh hưởng của kali nitrat và các nguyên tố vi lượng đồng, kẽm, mangan, bo đến khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của cây ngô trồng trên đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Bùi Huy Hoàng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(64), 2013. Trang: 148-152. Năm 2013. (Aug 11 2013 8:48PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng hoa của một số giống layơn (Gladiolus communis L.) trồng trong vụ Đông tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đoàn Hiếu Mến, Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 8 (29). Trang: 152-156. Năm 2013.
(Feb 5 2014 11:02AM)
[24]Bài báo: Tác động của các nguyên tố vi lượng B, Cu, Zn và gibberellin đến quá trình sinh trưởng phát triển và năng suất của cây ngô (Zea mays L.) tại vùng đất xám bạc màu ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Thị Thúy Vân. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(50). Trang: 90-95. Năm 2012. (Jul 8 2012 4:44PM)
[25]Bài báo: Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái tại khu vực Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tính Gia Lai đến quá trình sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống khoai lang Lệ Cần đã phục tráng. Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hà, Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(51). Trang: 73-79. Năm 2012. (Jul 8 2012 5:09PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống ngô bao tử LVN23 trong điều kiện sinh thái vụ Xuân Hè tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Trần Thị Xuân Phước. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 - 4603. Số: 4(03). Trang: 29-34. Năm 2012. (Nov 12 2012 6:39PM)
[27]Bài báo: Khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống hoa Lily nhập nội trồng trong vụ Đông tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đặng Kim Yến, Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học & Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(01). Trang: 33-38. Năm 2012. (Jul 8 2012 5:50PM)
[28]Tham luận: Tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội nghị Tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đại học Đà Nẵng. Trang: 53-63. Năm 2011. (Jul 8 2012 6:32PM)
[29]Bài báo: Thực trạng triển khai giáo dục giới tính cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và những đề xuất cải thiện. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Công Thùy Trâm. Tạp chí Khoa học & Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1(01). Trang: 110-117. Năm 2011.
(Jul 8 2012 5:39PM)
[30]Tham luận: Học chế tín chỉ nhìn dưới góc độ người quản lý. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Năm 2010. (Dec 30 2010 9:08PM)
[31]Bài báo: Nghiên cứu đời sống của cây lạc trong điều kiện nóng hạn ở vụ hè tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Vũ Đình Ngàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5(40). Trang: 117-124. Năm 2010.
(Dec 30 2010 9:26PM)
[32]Bài báo: Tổng hợp phức chất đa phối tử của nguyên tố đất hiếm và thử nghiệm hoạt tính sinh học đến sự sinh trưởng phát triển của cây đậu tương. Tác giả: Phạm Văn Hai, Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 5(40). Trang: 84-90. Năm 2010.
(Dec 31 2010 6:05AM)
[33]Bài báo: Tác dụng của việc xử lý muối canxi clorua (CaCl2) làm tăng tính chịu nóng của cây vừng trồng vụ hè tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế Sinh thái. Số: 36. Trang: 24-28. Năm 2010. (Dec 31 2010 10:23PM)
[34]Bài báo: Ảnh hưởng của Gibberellin đến sự phát triển và năng suất của cây vừng trong điều kiện nhiệt độ cao vào vụ hè tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(38). Trang: 111-116. Năm 2010. (Feb 7 2011 8:35PM)
[35]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguyên tố vi lượng B, Mn, Cu, Zn, đến tính chịu hạn và chịu nóng của cây vừng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (36). Trang: 77-82. Năm 2010. (Feb 7 2011 9:07PM)
[36]Bài báo: Tổng hợp phức chất Glutamat borat neodim và thử nghiệm làm phân bón vi lượng cho cây vừng. Tác giả: Phạm Văn Hai, Nguyễn Tấn Lê
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(31). Trang: 66-73. Năm 2009. (Feb 7 2011 9:30PM)
[37]Tham luận: Sơ kết công tác đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường ĐHSP sau 2 năm thực hiện. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Nguyễn Tấn Lê
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế đào tạo theo phương thức tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm. Trang: 7-21. Năm 2009. (Feb 7 2011 9:34PM)
[38]Tham luận: Triển khai chuyển đổi hệ thống đào tạo từ niên chế sang tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm. Tác giả: Lê Văn Sơn, Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu hội nghị khoa học nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2007.
(Feb 7 2011 9:36PM)
[39]Tham luận: Một số ý kiến trao đổi về việc quản lý công tác đào tạo ở trường đại học theo phương thức tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu hội thảo khoa học về công tác đào tạo, trường Đại học Quảng Nam
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Năm 2007.
(Feb 7 2011 9:37PM)
[40]Tham luận: Một số ý kiến trao đổi về kinh nghiệm quản lý đào tạo ở trường đại học. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu hội thảo khoa học về công tác đào tạo, trường CĐSP Quảng Nam. Trang: 8-14. Năm 2006. (Feb 7 2011 9:39PM)
[41]Bài báo: Ảnh hưởng của việc xử lý nước dừa đến đời sống cây vừng ở vụ hè trong điều kiện trồng thí nghiệm tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(10). Trang: 73-78. Năm 2005. (Feb 7 2011 9:50PM)
[42]Tham luận: Một số ý kiến trao đổi về việc sử dụng Powerpoint trong giảng dạy sinh học. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo khoa học về đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của thiết bị kỹ thuật, trường ĐHSP Huế
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Trang: 173-177. Năm 2004.
(Feb 7 2011 9:55PM)
[43]Tham luận: Trường sư phạm với việc đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu hội thảo khoa học đổi mới công tác quản lý đào tạo và phương pháp dạy học, trường CĐSP Quảng Nam
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Năm 2003.
(Feb 7 2011 9:55PM)
[44]Tham luận: Mối liên quan giữa phát triển kinh tế tri thức và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ở trường Đại học Sư phạm. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu hội thảo khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy, trường ĐHSP- Đại học Đà Nẵng. Trang: 14-19. Năm 2001. (Feb 7 2011 9:57PM)
[45]Tham luận: Một số ý kiến trao đổi về giảng dạy phần Sinh thái học ở lớp 11 Trung học phổ thông kết hợp với giáo dục môi trường cho học sinh. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Sinh học, Hà Nội, 2-5/7/2001. Trang: 340-342. Năm 2001. (Feb 7 2011 9:59PM)
[46]Tham luận: Một số ý kiến về công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học tại trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội nghị khoa học về quan hệ giữa đào tạo đại học và thị trường lao động - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án giáo dục đại học, Đà Nẵng. Trang: 37-41. Năm 2001. (Feb 7 2011 10:03PM)
[47]Tham luận: Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm tham gia công tác giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong tương lai. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Hội thảo khoa học về Giáo dục sức khoẻ sinh sản tuổi vị thành niên - Sở Giáo dục và Đào tạo tp Đà Nẵng - Dự án VIE/97/P05
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 9-15. Năm 2000.
(Feb 7 2011 10:04PM)
[48]Bài báo: Một số ý kiến trao đổi về việc triển khai giáo dục môi trường trong bối cảnh hiện nay. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Thông báo khoa học, trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 3. Trang: 32-35. Năm 2000.
(Feb 7 2011 10:05PM)
[49]Tham luận: Xây dựng môi trường sư phạm - điều cốt lõi trong việc đào tạo giáo viên. Tác giả: Nguyễn Tân Lê. Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia các trường ĐHSP lần thứ 2, Vinh, tháng 12-1998. Trang: 213-217. Năm 1998. (Feb 7 2011 10:11PM)
[50]Bài báo: Nghiên cứu đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Đặng Quốc Hòe, Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Thị Đào. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (11/1998). Trang: 384-387. Năm 1998. (Feb 7 2011 10:14PM)
[51]Bài báo: Thực trạng môi trường ở các trường phổ thông tại Quảng Nam - Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội - Những giải pháp cải thiện. Tác giả: Đậu Thị Hòa, Nguyễn Tấn Lê. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (11/1998). Trang: 372-377. Năm 1998. (Feb 7 2011 10:37PM)
[52]Bài báo: Kết quả điều tra xã hội học thăm dò nhận thức và tác động của cư dân địa phương đến sự tồn tại và phát triển của khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Đinh Thị Phương Anh, Đặng Quốc Hòe, Nguyễn Thị Đào. Thông báo khoa học trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 40-45. Năm 1998. (Feb 7 2011 10:09PM)
[53]Tham luận: Dự kiến nhu cầu và sơ bộ đề xuất vành đai cung cấp rau xanh cho khu công nghiệp Dung Quất. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Đặng Quốc Hòe. Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế về Dung Quất : Những tác động xã hội - kinh tế của đề án nhà máy lọc dầu Dung quất đối với miền Trung Việt Nam và vai trò của công tác đào tạo nhân lực, Quỹ Việt Mỹ, Đại học Đà Nẵng, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, 31/3-2/4/1997. Trang: 151-156. Năm 1997. (Feb 7 2011 10:46PM)
[54]Tham luận: Một số nét về môi trường tự nhiên ở các trường học tại Quảng Nam - Đà Nẵng và những đề xuất bước đầu. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Hội thảo khoa học về Môi trường trường học tại Quảng Nam - Đà Nẵng - Chương trình nghiên cứu VNRP, Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 74-83. Năm 1997.
(Feb 7 2011 10:49PM)
[55]Tham luận: Suy nghĩ về một số biện pháp góp phần nâng cao nhận thức giáo dục môi trường trong các trường học. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu hội nghị khoa học giáo dục môi trường trong trường học, Hà Nội, 26-26/9/1995
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trang: 63-79. Năm 1995.
(Feb 7 2011 10:51PM)
[56]Bài báo: Sử dụng axit 2,4-diclopheroxyaxetic (2,4 D) trong việc giâm cành. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Thông báo Khoa học, trường CĐSP Quảng Nam - Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 12-14. Năm 1994. (Feb 7 2011 10:52PM)
[57]Bài báo: Hiện trạng rừng và bảo vệ rừng ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Đậu Thị Hòa
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Thông tin Môi trường
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 7-8. Năm 1994.
(Feb 7 2011 10:57PM)
[58]Bài báo: Ảnh hưởng của Mo, B và Na2SO3 đến các chỉ tiêu sinh học của cây lạc trồng ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Thông báo khoa học trường CĐSP Quảng Nam - Đà Nẵng,
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 5-9. Năm 1993.
(Feb 7 2011 10:59PM)
[59]Bài báo: Ảnh hưởng của Mo, B đến hoạt động quang hợp và hô hấp của cây lạc. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tập san Khoa học trường ĐHSP Huế
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 11-14. Năm 1993.
(Feb 7 2011 11:04PM)
[60]Bài báo: Việc kết hợp giáo dục dân số và giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy các môn học ở trường phổ thông. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Đậu Thị Hòa
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Giáo dục dân số và Kế hoạch hoá gia đình
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 2. Trang: 29-31. Năm 1992.
(Feb 9 2011 6:04PM)
[61]Bài báo: Ảnh hưởng của Na2SO3 đến hoạt động quang hợp, sinh trưởng phát triển và năng suất của cây lạc. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Thông báo khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 1
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4. Trang: 47-50. Năm 1992.
(Feb 9 2011 6:13PM)
[62]Bài báo: Ảnh hưởng của Na2SO3 đến khả năng cố định đạm của cây đậu phộng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Thông báo khoa học, trường CĐSP Quảng Nam - Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 7-10. Năm 1992.
(Feb 9 2011 6:14PM)
[63]Bài báo: Ảnh hưởng của Sunfit Natri đến hoạt động quang hợp của cây lạc. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Trần Đăng Kế
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Thông báo khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 1
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 42-45. Năm 1992.
(Feb 9 2011 6:21PM)
[64]Bài báo: Ảnh hưởng của Na2SO3 đến một số chỉ tiêu quang hợp và phẩm chất hạt của cây lạc. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Vũ Văn Vụ,Trần Đăng Kế. Tạp chí Sinh học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 14(3). Trang: 40-43. Năm 1992.
(Feb 9 2011 6:28PM)
[65]Bài báo: Ảnh hưởng của Mo và B đến năng suất và phẩm chất hạt lạc ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Trần Đăng Kế, Thái Duy Ninh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. Số: 6. Trang: 219-221. Năm 1992. (Feb 9 2011 6:32PM)
[66]Bài báo: Tác động của chất ức chế hô hấp sáng và một số nguyên tố vi lượng đến các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, sinh lí sinh hoá của cây lạc tại Quảng Nam - Đà Nẵng trong vụ Đông Xuân 1990. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Sinh học. Số: 12(3). Trang: 27-32. Năm 1990. (Feb 9 2011 6:40PM)
[67]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất Na2SO3 đến quá trình quang hợp, năng suất và phẩm chất của cây lạc ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Trần Đăng Kế, Thái Duy Ninh. Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 12(6). Trang: 349-351. Năm 1989.
(Feb 9 2011 7:03PM)
[68]Bài báo: Bước đầu tìm hiểu vai trò của Na2SO3 tới quá trình quang hợp ở cây đậu tương. Tác giả: Nguyễn Duy Minh, Lê Thị Trĩ, Nguyễn Tấn Lê, Mai Thị Loan, Hà Thị Thành. Tạp chí Sinh học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 10(2). Trang: 37-40. Năm 1988.
(Feb 9 2011 7:09PM)
[69]Bài báo: Bước đầu tìm hiểu vai trò của Na2SO3 tới quá trình quang hô hấp ở cây đậu tương. Tác giả: Nguyễn Duy Minh, Lê Thị Trĩ, Nguyễn Tấn Lê, Hà Thị Thành, Nguyễn Tuấn Anh. Thông báo Khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 1. Số: C. Trang: 79-84. Năm 1988. (Feb 9 2011 7:14PM)
[70]Bài báo: Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của một số nguyên tố vi lượng và chất ức chế quang hô hấp đến một số chỉ tiêu sinh lí hoá sinh, sinh trưởng phát triển ở cây đậu tương. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Quảng Nam - Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 1-4. Năm 1986. (Feb 9 2011 7:16PM)
[71]Bài báo: Dùng Na2SO3 trong việc ức chế quá trình quang hô hấp ở thực vật C3 để tăng năng suất cây trồng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Nội san Khoa học trường CĐSP Quảng Nam - Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 3. Trang: 75-80. Năm 1985.
(Feb 9 2011 7:18PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 23 2020 9:32AM)(Sep 29 2020 7:43AM)(Dec 30 2010 9:35PM)(Dec 30 2010 9:37PM)(Dec 30 2010 9:40PM)(Dec 30 2010 10:58PM)(Dec 30 2010 10:59PM)(Dec 30 2010 11:02PM)(Dec 30 2010 11:04PM)(Dec 30 2010 11:05PM)(Dec 30 2010 11:06PM)(Dec 30 2010 11:07PM)(Dec 30 2010 11:09PM)(Dec 30 2010 11:10PM)(Dec 30 2010 11:12PM)(Dec 30 2010 11:13PM)(Dec 30 2010 11:14PM)(Dec 30 2010 11:15PM)(Dec 30 2010 11:17PM)(Dec 30 2010 11:18PM)
[1]Sinh lý thực vật và ứng dụng Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Võ Châu Tuấn. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2021.
[2]Sinh lý học dinh dưỡng ở thực vật Chủ biên: Nguyễn Như Khanh. Đồng tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Cao Phi Bằng, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phan Văn Tấn, Võ Minh Thứ, Lê Văn Trọng. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2020.
[3]Bài tập Sinh học 10 nâng cao Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Kim Cúc, Huỳnh Quốc Thành. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[4]Bài tập Sinh học 10 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Kim Cúc, Huỳnh Quốc Thành. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[5]Hành trình thành niên Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Bùi Văn Vân, Đoàn Thanh Phương. Nơi XB: Quỹ Dân số Thế giới - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Năm 2009.
[6]Chuyên đề sinh học 12: Di truyền học quần thể và di truyền học người Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt, Trương Thị Thanh Mai. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2009.
[7]Chuyên đề sinh học 12: Cơ chế di truyền và biến dị Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2009.
[8]Chuyên đề sinh học 12: Sinh thái học Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2009.
[9]Chuyên đề sinh học 12: Tính quy luật của các hiện tượng di truyền Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2009.
[10]Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Sinh học 12 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2002.
[11]Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Sinh học 11 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2002.
[12]Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Sinh học 10 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2002.
[13]Các mẫu hoạt động giáo dục môi trường dùng cho trường Trung học cơ sở (Môđun : Người bạn của sự sống) Chủ biên: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Nơi XB: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 1998.
[14]Hướng dẫn làm bài tập Sinh học 9 (tập 2) Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1998.
[15]Hướng dẫn làm bài tập Sinh học 9 (tập 1) Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1998.
[16]Phương pháp giải bài tập Di truyền học lớp 9 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 1997.
[17]Luyện giải bài tập Sinh học 11 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1997.
[18]Luyện giải bài tập Sinh học 9 (tập 2) Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1997.
[19]Luyện giải bài tập Sinh học 9 (tập 1), Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1997.
[20]Bài tập Sinh học 6: 376 câu hỏi trắc nghiệm Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1995.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đặng Phước Hiếu
Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và phân bố các loài thực vật họ Kim giao (Podocarpaceae) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Bùi Đức Hạnh
Đề tài: Ảnh hưởng của các mức phân kali khác nhau đến quá trình sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất cây dưa lưới (Cucumis melo L,) trồng trong điều kiện sinh thái bán nhân tạo tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Nguyễn Thị Minh Tâm
Đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất phẩm chất của cây Chia (Saivia hípanica) trong điều kiện sinh thái tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[4]Nguyễn Thanh Bình
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện sinh thái tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đến đời sống cây Cà tím (Solanum melongena) giống Thái Lan (Eggplant NO1).

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[5]Đoàn Hiếu Mến
Đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng của một số giống hoa layơn trồng trong vụ Đông tại xã Hòa Khương huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[6]Ngô Thị Thu Vân
Đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa chuông (Sinningia speciosa) và kỹ thuật trồng phù hợp với điều kiện sinh thái tại Đà Nẵngmarriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[7]Bùi Huy Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây ngô ( Zea mays. L) trong điều kiện sinh thái đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[8]Lê Thị Kim Lành
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng đến quá trình sinh trưởng phát triển cây đậu xanh (Vigna vadiata (L).Wilczek) trong điều kiện sinh thái đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[9]Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Đề tài: Nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của giống cà chua trái nhỏ trong điều kiện sinh thái thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[10]Đặng Thị Yến Nhi
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nguyên tố vi lượng và CaCl2 đến sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của giống lúa CH207 trong điều kiện sinh thái vụ hè tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[11]Đặng Kim Yến
Đề tài: Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng hoa một số giống lily trong vụ Đông năm 2011 tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[12]Nguyễn Thị Hoài Thương
Đề tài: Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu xanh cao sản trong điều kiện sinh thái xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[13]Nguyễn Thị Nhụy Kính
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và góp phần cải tạo đất của cây đậu tương trong điều kiện sinh thái tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[14]Lương Thế Dự
Đề tài: Nghiên cứu đời sống của cây quế (Cinnamomum cassia BL.) trong điều kiện sinh thái ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[15]Nguyễn Thị Lệ Hà
Đề tài: Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của khoai lang Lệ Cần đã phục tráng tại khu vực Lệ Cần, xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[16]Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Đề tài: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống Dưa trời T3291 trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[17]Ngô Thị Năm
Đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm hai giống dưa chuột bao tử Mirabelle và Mimoza trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại xã Hòa Tiến thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[18]Nguyễn Quốc Cường
Đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt (Stevia rebaudiana Bertoni) trồng trong điều kiện sinh thái tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[19]Lê Thị Thí
Đề tài: Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của giống khoai lang Nhật trồng trong điều kiện sinh thái tại Nông Sơn, Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[20]Trần Minh Thắng
Đề tài: Ảnh hưởng của nhân tố dinh dưỡng đến quá trình sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cây củ đậu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[21]Trần Thị Xuân Phước
Đề tài: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống Ngô Rau LVN23 trong điều kiện sinh thái vụ Xuân Hè tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[22]Nguyễn Thị Thúy Vân
Đề tài: Tác động của Gibberellin và tổ hợp các nguyên tố vi lượng B, Cu, Zn đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây ngô (Zea mays L.) tại vùng đất xám bạc màu ở Duy Xuyên, Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[23]Đỗ Thị Bích Ngọc
Đề tài: Nghiên cứu bón bổ sung một số nguyên tố vi lượng và gibberellin vào thành phần dinh dưỡng trong điều kiện thí nghiệm tại Liên Chiểu - Đà Nẵng nhằm tăng năng suất và phẩm chất cây đậu bắp

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[24]Vũ Đình Ngàn
Đề tài: Tác động của việc bón bổ sung một số yếu tố dinh dưỡng làm tăng khả năng chịu nóng và chịu hạn của cây Lạc (Arachis hypogea L.) trồng ở vụ hè tại Đà Nẵngwalgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[25]Tạ Văn Viễn
Đề tài: Bước đầu điều tra thực trạng cây xanh trên đường phố, cơ quan, trường học tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm Vinh

 1997

 1998

  
 Khen thưởng
[1] Tỉnh Đoàn TNCSHCM Quảng Nam - Đà Nẵng tặng Kỷ niệm chương. Năm: 1994.
[2] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2001-2002. Năm: 2002.
[3] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2002-2003. Năm: 2003.
[4] Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục. Năm: 2005.
[5] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiên sĩ thi đua cơ sở năm học 2005-2006. Năm: 2006.
[6] Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng Bằng khen về thành tích đóng góp trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2001-2005. Năm: 2007.
[7] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2008-2009. Năm: 2009.
[8] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2009-2010. Năm: 2010.
[9] Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 1975-2010. Năm: 2010.
[10] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010-2011. Năm: 2011.
[11] Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2010-2011. Số: 2481/QĐ-BGDĐT. Năm: 2012.
[12] Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011. Số: 1962/QĐ-BGDĐT. Năm: 2012.
[13] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011-2012. Năm: 2012.
[14] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[15] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[16] Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2014. Năm: 2014.
[17] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua sơ sở năm học 2014-2015. Năm: 2015.
[18] Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2014-2015. Năm: 2015.
[19] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua sơ sở năm học 2015-2016. Năm: 2016.
[20] Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua sơ sở năm học 2016-2017. Năm: 2017.
[21] Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen năm học 2013-2014. Số: 2665/SV. Năm: Năm học 2013-2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Sinh lý học thực vật
Ngành: Sinh học
 2015 Sinh viên bậc đại học, ngành Sinh học  Trường ĐHSP - ĐHĐN
[2]Sinh thái học đất ngập nước
Ngành: Sinh học
 2015 Học viên cao học ngành Sinh thái học  Trường ĐHSP - ĐHĐN
[3]Hệ sinh thái nông nghiệp
Ngành: Sinh học
 2010 Học viên cao học ngành Sinh thái học Sinh viên đại học năm thứ ba ngành Sinh học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Sinh học phát triển cá thể thực vật
Ngành: Sinh học
 2010 Học viên cao học Sinh thái học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[5]Hệ sinh thái rừng nhiệt đới
Ngành: Sinh học
 2008 Học viên cao học ngành Sinh thái học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[6]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Khoa học luận
 2008 Sinh viên năm thứ hai  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[7]Cơ sở sinh thái học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Sinh viên năm thứ 2 ngành Địa lý và Khoa học Môi trường  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[8]Quản lý và tổ chức công tác giáo dục dân số, giáo dục môi trường và giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội
Ngành: Khác
 2004 Học viên cao học Quản lý Giáo dục  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[9]Chuyên đề Sinh trưởng phát triển thực vật
Ngành: Sinh học
 2000 Sinh viên năm thứ ba ngành Sinh học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[10]Chuyên đề Dinh dưỡng nitơ và dinh dưỡng khoáng ở thực vật
Ngành: Sinh học
 2000 Sinh viên năm thứ ba ngành Sinh học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[11]Chuyên đề Hô hấp ở thực vật
Ngành: Sinh học
 2000 Sinh viên năm thứ ba ngành Sinh học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[12]Chuyên đề Năng lượng sinh học
Ngành: Sinh học
 2000 Sinh viên năm thứ ba ngành Sinh học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[13]Quang hợp và năng suất cây trồng
Ngành: Sinh học
 2000 Sinh viên năm thứ tư ngành Sinh học Học viên cao học Sinh thái học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[14]Môi trường và con người
Ngành: Sinh học
 1999 Sinh viên năm thứ nhất khối kiến thức đại cương  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[15]Khoa học tự nhiên và công nghệ
Ngành: Khoa học luận
 1996 Sinh viên khối CĐSP
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn