Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,846

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất, phẩm chất của cây dưa lưới (Cucumis melo L.) trồng trong nhà màng với công nghệ tưới nhỏ giọt và châm phân tự động tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Bùi Đức Hạnh. Tạp chí Công Thương. Số: 10 (tháng 5/2021). Trang: 138-144. Năm 2021. (May 28 2021 9:15AM)
[2]Bài báo: Phát triển năng lực dạy học cho giảng viên sư phạm Sinh học nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện chương trình phổ thông mới 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Giáo dục. Số: Kỳ 1 tháng 7/2021. Trang: 87-91. Năm 2021. (May 28 2021 9:26AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cây hạt chia (Salvia hispanica L.) trồng tại Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 38(02) 2020. Trang: 53-60. Năm 2020. (Oct 1 2020 3:51PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của cây cà tím (Solanum melongena L.) giống Thái Lan (Eggplant No 1) trồng tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 32(01). Trang: 1-8. Năm 2019. (Oct 6 2019 10:18AM)
[5]Bài báo: Nâng cao hiệu quả dạy học chương Quang hợp thuộc học phần Sinh lý học thực vật cho sinh viên đại học ngành Sinh học thông qua việc khai thác mối liên hệ giữa kiến thức Vật lý và kiến thức Sinh học. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Giáo dục. Số: Đặc biệt tháng 6/2018. Trang: 205-208. Năm 2018. (Mar 15 2019 1:51PM)
[6]Bài báo: Comparison of several physiological and biochemical indexes in germinating seeds of two different acid-resistant rice (Oryza sativa L.) varieties OM1490 and CR203 under the influence of the acid environment and acid environment plus KClO3 treated to seeds. Tác giả: Nguyen Nhu Khanh, Nguyen Tan Le, Ngo Thi Hoan. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (tiếng Anh). Số: 11(63). Trang: 169-176. Năm 2018. (Mar 15 2019 2:03PM)
[7]Tham luận: Phát triển năng lực hướng dẫn thực tế thiên nhiên cho học sinh phổ thông của giáo viên sinh học đáp ứng đổi mới giáo dục. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. KY Hội thảo khoa học Quốc gia:" Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo" - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế - ISBN: 978-604-80-2343-0. Trang: 304-309. Năm 2017. (May 22 2017 4:05PM)
[8]Bài báo: Ảnh hưởng của Mo, B, Cu và Gibberellin đến sự tăng trưởng và phẩm chất của cây củ đậu (Pachyrhizus erosus L.) trồng trên đất cát pha có bón mức phân kali khác nhau tại Quảng Nam. Tác giả: Trần Minh Thắng, Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học Yersin - Trường Đại học Yersin Đà Lạt. Số: 03(10/2017). Trang: 32-38. Năm 2017. (Nov 2 2017 9:14AM)
[9]Tham luận: Phân tích tương quan giữa kiến thức vật lý và sinh học trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm sinh học và một số đề xuất nhắm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê - Lê Thanh Huy. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ II, ngày 20-05-2016, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Trang: 1481-1486. Năm 2016. (May 25 2016 9:09PM)
[10]Tham luận: Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh của một số giống lạc (Arachis hypogea L) có năng suất khác nhau trồng tại Thanh Hóa. Tác giả: Lê Văn Trọng, Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ II, ngày 20-05-2016, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Trang: 1285-1293. Năm 2016. (May 25 2016 9:15PM)
[11]Tham luận: Nghiên cứu thăm dò năng suất, phẩm chất hạt của năm giống lạc (Arachis hypogea L.) trồng trên đất bazan tại Gio An, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Tác giả: Võ Minh Hoàn, Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ II, ngày 20-05-2016, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Trang: 1006-1013. Năm 2016. (May 25 2016 9:21PM)
[12]Bài báo: Một số vấn đề về dạy học tích hợp nội môn Sinh học trong chương trình đào tạo tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Giáo dục. Số: 394 (Kì 2 -11/2016). Trang: 51-53. Năm 2016. (Mar 8 2017 4:11PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt trồng tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Tấn Lê
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 12(78)/2015. Trang: 170-177. Năm 2015.
(Jan 9 2016 7:56PM)
[14]Tham luận: Thực trạng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng và một số ý kiến đề xuất. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu hội thảo tập huấn kinh nghiệm về đào tạo sinh viên giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các trường sư phạm - Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, Trường Đại học Sư phạm Huế, tháng 11/2015
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 89-95. Năm 2015.
(Jan 9 2016 8:07PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống dưa trời T3291 (Trichosanthes anguina L.) trồng ở vụ Xuân Hè Tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Trinh; Nguyễn Tấn Lê
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 138. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[16]Bài báo: Xây dựng trường thực hành sư phạm vệ tinh – Giải pháp phù hợp để rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên các trường sư phạm đa cấp. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Giáo dục
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 357 kỳ 1 (5/2015. Trang: 11-13. Năm 2015.
(Jan 9 2016 7:49PM)
[17]Bài báo: Phân tích mối tương quan giữa Chương trình đào tạo của trường sư phạm và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Giáo dục. Số: 327 kỳ 1 (2/2014). Trang: 22-23. Năm 2014. (Jan 9 2016 7:32PM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống hoa chuông trồng trong vụ đông xuân tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Ngô Thị Thu Vân. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh. Số: Tập 43, số 2A- 2014. Trang: 28-35. Năm 2014. (Jan 9 2016 7:37PM)
[19]Bài báo: Vận dụng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học trong việc xây dựng Chuẩn đầu ra tại trường Đại học Sư phạm. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: Số: 12 (3)- 2014. Trang: 95-99. Năm 2014. (Jan 9 2016 7:44PM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống cà chua trái nhỏ (Lycopersicum esculentum var. cerasiforme) trồng tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Trà; Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 164-168. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[21]Bài báo: Ảnh hưởng của tổ hợp KClO3 và một số nguyên tố vi lượng đến khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cây đậu xanh trồng trên đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Lê Thị Kim Lành. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-4603. Số: 6(01), 2013. Trang: 17-21. Năm 2013. (Aug 11 2013 8:27PM)
[22]Bài báo: Ảnh hưởng của kali nitrat và các nguyên tố vi lượng đồng, kẽm, mangan, bo đến khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của cây ngô trồng trên đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Bùi Huy Hoàng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(64), 2013. Trang: 148-152. Năm 2013. (Aug 11 2013 8:48PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng hoa của một số giống layơn (Gladiolus communis L.) trồng trong vụ Đông tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đoàn Hiếu Mến, Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 8 (29). Trang: 152-156. Năm 2013.
(Feb 5 2014 11:02AM)
[24]Bài báo: Tác động của các nguyên tố vi lượng B, Cu, Zn và gibberellin đến quá trình sinh trưởng phát triển và năng suất của cây ngô (Zea mays L.) tại vùng đất xám bạc màu ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Thị Thúy Vân. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1(50). Trang: 90-95. Năm 2012. (Jul 8 2012 4:44PM)
[25]Bài báo: Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái tại khu vực Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tính Gia Lai đến quá trình sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống khoai lang Lệ Cần đã phục tráng. Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hà, Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(51). Trang: 73-79. Năm 2012. (Jul 8 2012 5:09PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống ngô bao tử LVN23 trong điều kiện sinh thái vụ Xuân Hè tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Trần Thị Xuân Phước. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 - 4603. Số: 4(03). Trang: 29-34. Năm 2012. (Nov 12 2012 6:39PM)
[27]Bài báo: Khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống hoa Lily nhập nội trồng trong vụ Đông tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đặng Kim Yến, Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học & Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(01). Trang: 33-38. Năm 2012. (Jul 8 2012 5:50PM)
[28]Tham luận: Tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội nghị Tổng kết 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đại học Đà Nẵng. Trang: 53-63. Năm 2011. (Jul 8 2012 6:32PM)
[29]Bài báo: Thực trạng triển khai giáo dục giới tính cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và những đề xuất cải thiện. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Công Thùy Trâm. Tạp chí Khoa học & Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1(01). Trang: 110-117. Năm 2011.
(Jul 8 2012 5:39PM)
[30]Tham luận: Học chế tín chỉ nhìn dưới góc độ người quản lý. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Năm 2010. (Dec 30 2010 9:08PM)
[31]Bài báo: Nghiên cứu đời sống của cây lạc trong điều kiện nóng hạn ở vụ hè tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Vũ Đình Ngàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5(40). Trang: 117-124. Năm 2010.
(Dec 30 2010 9:26PM)
[32]Bài báo: Tổng hợp phức chất đa phối tử của nguyên tố đất hiếm và thử nghiệm hoạt tính sinh học đến sự sinh trưởng phát triển của cây đậu tương. Tác giả: Phạm Văn Hai, Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 5(40). Trang: 84-90. Năm 2010.
(Dec 31 2010 6:05AM)
[33]Bài báo: Tác dụng của việc xử lý muối canxi clorua (CaCl2) làm tăng tính chịu nóng của cây vừng trồng vụ hè tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế Sinh thái. Số: 36. Trang: 24-28. Năm 2010. (Dec 31 2010 10:23PM)
[34]Bài báo: Ảnh hưởng của Gibberellin đến sự phát triển và năng suất của cây vừng trong điều kiện nhiệt độ cao vào vụ hè tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(38). Trang: 111-116. Năm 2010. (Feb 7 2011 8:35PM)
[35]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguyên tố vi lượng B, Mn, Cu, Zn, đến tính chịu hạn và chịu nóng của cây vừng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (36). Trang: 77-82. Năm 2010. (Feb 7 2011 9:07PM)
[36]Bài báo: Tổng hợp phức chất Glutamat borat neodim và thử nghiệm làm phân bón vi lượng cho cây vừng. Tác giả: Phạm Văn Hai, Nguyễn Tấn Lê
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(31). Trang: 66-73. Năm 2009. (Feb 7 2011 9:30PM)
[37]Tham luận: Sơ kết công tác đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường ĐHSP sau 2 năm thực hiện. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Nguyễn Tấn Lê
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế đào tạo theo phương thức tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm. Trang: 7-21. Năm 2009. (Feb 7 2011 9:34PM)
[38]Tham luận: Triển khai chuyển đổi hệ thống đào tạo từ niên chế sang tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm. Tác giả: Lê Văn Sơn, Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu hội nghị khoa học nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2007.
(Feb 7 2011 9:36PM)
[39]Tham luận: Một số ý kiến trao đổi về việc quản lý công tác đào tạo ở trường đại học theo phương thức tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu hội thảo khoa học về công tác đào tạo, trường Đại học Quảng Nam
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Năm 2007.
(Feb 7 2011 9:37PM)
[40]Tham luận: Một số ý kiến trao đổi về kinh nghiệm quản lý đào tạo ở trường đại học. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu hội thảo khoa học về công tác đào tạo, trường CĐSP Quảng Nam. Trang: 8-14. Năm 2006. (Feb 7 2011 9:39PM)
[41]Bài báo: Ảnh hưởng của việc xử lý nước dừa đến đời sống cây vừng ở vụ hè trong điều kiện trồng thí nghiệm tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(10). Trang: 73-78. Năm 2005. (Feb 7 2011 9:50PM)
[42]Tham luận: Một số ý kiến trao đổi về việc sử dụng Powerpoint trong giảng dạy sinh học. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo khoa học về đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của thiết bị kỹ thuật, trường ĐHSP Huế
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Trang: 173-177. Năm 2004.
(Feb 7 2011 9:55PM)
[43]Tham luận: Trường sư phạm với việc đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu hội thảo khoa học đổi mới công tác quản lý đào tạo và phương pháp dạy học, trường CĐSP Quảng Nam
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Năm 2003.
(Feb 7 2011 9:55PM)
[44]Tham luận: Mối liên quan giữa phát triển kinh tế tri thức và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ở trường Đại học Sư phạm. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu hội thảo khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy, trường ĐHSP- Đại học Đà Nẵng. Trang: 14-19. Năm 2001. (Feb 7 2011 9:57PM)
[45]Tham luận: Một số ý kiến trao đổi về giảng dạy phần Sinh thái học ở lớp 11 Trung học phổ thông kết hợp với giáo dục môi trường cho học sinh. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu hội thảo Quốc tế Sinh học, Hà Nội, 2-5/7/2001. Trang: 340-342. Năm 2001. (Feb 7 2011 9:59PM)
[46]Tham luận: Một số ý kiến về công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học tại trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội nghị khoa học về quan hệ giữa đào tạo đại học và thị trường lao động - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án giáo dục đại học, Đà Nẵng. Trang: 37-41. Năm 2001. (Feb 7 2011 10:03PM)
[47]Tham luận: Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm tham gia công tác giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong tương lai. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Hội thảo khoa học về Giáo dục sức khoẻ sinh sản tuổi vị thành niên - Sở Giáo dục và Đào tạo tp Đà Nẵng - Dự án VIE/97/P05
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 9-15. Năm 2000.
(Feb 7 2011 10:04PM)
[48]Bài báo: Một số ý kiến trao đổi về việc triển khai giáo dục môi trường trong bối cảnh hiện nay. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Thông báo khoa học, trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 3. Trang: 32-35. Năm 2000.
(Feb 7 2011 10:05PM)
[49]Tham luận: Xây dựng môi trường sư phạm - điều cốt lõi trong việc đào tạo giáo viên. Tác giả: Nguyễn Tân Lê. Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia các trường ĐHSP lần thứ 2, Vinh, tháng 12-1998. Trang: 213-217. Năm 1998. (Feb 7 2011 10:11PM)
[50]Bài báo: Nghiên cứu đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Đặng Quốc Hòe, Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Thị Đào. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (11/1998). Trang: 384-387. Năm 1998. (Feb 7 2011 10:14PM)
[51]Bài báo: Thực trạng môi trường ở các trường phổ thông tại Quảng Nam - Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội - Những giải pháp cải thiện. Tác giả: Đậu Thị Hòa, Nguyễn Tấn Lê. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (11/1998). Trang: 372-377. Năm 1998. (Feb 7 2011 10:37PM)
[52]Bài báo: Kết quả điều tra xã hội học thăm dò nhận thức và tác động của cư dân địa phương đến sự tồn tại và phát triển của khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Đinh Thị Phương Anh, Đặng Quốc Hòe, Nguyễn Thị Đào. Thông báo khoa học trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 40-45. Năm 1998. (Feb 7 2011 10:09PM)
[53]Tham luận: Dự kiến nhu cầu và sơ bộ đề xuất vành đai cung cấp rau xanh cho khu công nghiệp Dung Quất. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Đặng Quốc Hòe. Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế về Dung Quất : Những tác động xã hội - kinh tế của đề án nhà máy lọc dầu Dung quất đối với miền Trung Việt Nam và vai trò của công tác đào tạo nhân lực, Quỹ Việt Mỹ, Đại học Đà Nẵng, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, 31/3-2/4/1997. Trang: 151-156. Năm 1997. (Feb 7 2011 10:46PM)
[54]Tham luận: Một số nét về môi trường tự nhiên ở các trường học tại Quảng Nam - Đà Nẵng và những đề xuất bước đầu. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Hội thảo khoa học về Môi trường trường học tại Quảng Nam - Đà Nẵng - Chương trình nghiên cứu VNRP, Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 74-83. Năm 1997.
(Feb 7 2011 10:49PM)
[55]Tham luận: Suy nghĩ về một số biện pháp góp phần nâng cao nhận thức giáo dục môi trường trong các trường học. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Kỷ yếu hội nghị khoa học giáo dục môi trường trong trường học, Hà Nội, 26-26/9/1995
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trang: 63-79. Năm 1995.
(Feb 7 2011 10:51PM)
[56]Bài báo: Sử dụng axit 2,4-diclopheroxyaxetic (2,4 D) trong việc giâm cành. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Thông báo Khoa học, trường CĐSP Quảng Nam - Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 12-14. Năm 1994. (Feb 7 2011 10:52PM)
[57]Bài báo: Hiện trạng rừng và bảo vệ rừng ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Đậu Thị Hòa
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Thông tin Môi trường
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 7-8. Năm 1994.
(Feb 7 2011 10:57PM)
[58]Bài báo: Ảnh hưởng của Mo, B và Na2SO3 đến các chỉ tiêu sinh học của cây lạc trồng ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Thông báo khoa học trường CĐSP Quảng Nam - Đà Nẵng,
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 5-9. Năm 1993.
(Feb 7 2011 10:59PM)
[59]Bài báo: Ảnh hưởng của Mo, B đến hoạt động quang hợp và hô hấp của cây lạc. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tập san Khoa học trường ĐHSP Huế
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 11-14. Năm 1993.
(Feb 7 2011 11:04PM)
[60]Bài báo: Việc kết hợp giáo dục dân số và giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy các môn học ở trường phổ thông. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Đậu Thị Hòa
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Giáo dục dân số và Kế hoạch hoá gia đình
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 2. Trang: 29-31. Năm 1992.
(Feb 9 2011 6:04PM)
[61]Bài báo: Ảnh hưởng của Na2SO3 đến hoạt động quang hợp, sinh trưởng phát triển và năng suất của cây lạc. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Thông báo khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 1
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4. Trang: 47-50. Năm 1992.
(Feb 9 2011 6:13PM)
[62]Bài báo: Ảnh hưởng của Na2SO3 đến khả năng cố định đạm của cây đậu phộng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Thông báo khoa học, trường CĐSP Quảng Nam - Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 7-10. Năm 1992.
(Feb 9 2011 6:14PM)
[63]Bài báo: Ảnh hưởng của Sunfit Natri đến hoạt động quang hợp của cây lạc. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Trần Đăng Kế
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Thông báo khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 1
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 42-45. Năm 1992.
(Feb 9 2011 6:21PM)
[64]Bài báo: Ảnh hưởng của Na2SO3 đến một số chỉ tiêu quang hợp và phẩm chất hạt của cây lạc. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Vũ Văn Vụ,Trần Đăng Kế. Tạp chí Sinh học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 14(3). Trang: 40-43. Năm 1992.
(Feb 9 2011 6:28PM)
[65]Bài báo: Ảnh hưởng của Mo và B đến năng suất và phẩm chất hạt lạc ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Trần Đăng Kế, Thái Duy Ninh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. Số: 6. Trang: 219-221. Năm 1992. (Feb 9 2011 6:32PM)
[66]Bài báo: Tác động của chất ức chế hô hấp sáng và một số nguyên tố vi lượng đến các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, sinh lí sinh hoá của cây lạc tại Quảng Nam - Đà Nẵng trong vụ Đông Xuân 1990. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Sinh học. Số: 12(3). Trang: 27-32. Năm 1990. (Feb 9 2011 6:40PM)
[67]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất Na2SO3 đến quá trình quang hợp, năng suất và phẩm chất của cây lạc ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Trần Đăng Kế, Thái Duy Ninh. Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 12(6). Trang: 349-351. Năm 1989.
(Feb 9 2011 7:03PM)
[68]Bài báo: Bước đầu tìm hiểu vai trò của Na2SO3 tới quá trình quang hợp ở cây đậu tương. Tác giả: Nguyễn Duy Minh, Lê Thị Trĩ, Nguyễn Tấn Lê, Mai Thị Loan, Hà Thị Thành. Tạp chí Sinh học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 10(2). Trang: 37-40. Năm 1988.
(Feb 9 2011 7:09PM)
[69]Bài báo: Bước đầu tìm hiểu vai trò của Na2SO3 tới quá trình quang hô hấp ở cây đậu tương. Tác giả: Nguyễn Duy Minh, Lê Thị Trĩ, Nguyễn Tấn Lê, Hà Thị Thành, Nguyễn Tuấn Anh. Thông báo Khoa học, trường ĐHSP Hà Nội 1. Số: C. Trang: 79-84. Năm 1988. (Feb 9 2011 7:14PM)
[70]Bài báo: Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của một số nguyên tố vi lượng và chất ức chế quang hô hấp đến một số chỉ tiêu sinh lí hoá sinh, sinh trưởng phát triển ở cây đậu tương. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Quảng Nam - Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 1-4. Năm 1986. (Feb 9 2011 7:16PM)
[71]Bài báo: Dùng Na2SO3 trong việc ức chế quá trình quang hô hấp ở thực vật C3 để tăng năng suất cây trồng. Tác giả: Nguyễn Tấn Lê
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Nội san Khoa học trường CĐSP Quảng Nam - Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 3. Trang: 75-80. Năm 1985.
(Feb 9 2011 7:18PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn