Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,487

 Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của giống dưa trời T3291 (Trichosanthes anguina L.) trồng ở vụ Xuân Hè Tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Trinh; Nguyễn Tấn Lê
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 138;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cây dưa trời là loại rau trồng ăn quả sinh trưởng và phát triển mạnh ở các tỉnh phía Bắc. Việc nghiên cứu di nhập vào trồng tại thành phố Đà Nẵng hoàn toàn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, góp phần tăng thêm nguồn thực phẩm cho địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy cây dưa trời có khả năng thích ứng với điều kiện sinh thái trong vụ Xuân Hè, tại vùng đất cát phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; thể hiện qua khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất quả. Hình thái lá và quả, thời gian hoàn thành các giai đoạn sinh trưởng phát triển, các yếu tố cấu thành năng suất (số lượng quả/cây, chiều dài quả, đường kính quả, trọng lượng quả) và năng suất quả, chất lượng quả được đảm bảo tốt.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Trichosanthes is one of the vegetables grown and developed in northern provinces. Research on introducing this plant into Danang city has significance in both theory and practice, contributing to the increase in local food sources. Research results show that trichosanthes is capable of adapting to ecological conditions in the spring - summer crop, particularly in the sandy soil area at Khue My ward, Ngu Hanh Son district, DaNang city, which is reflected in the growth and development, productivity and quality of the fruit. Morphology of leaves and fruits, time to complete the growth and development stages, the constituent elements of productivity (number of fruits / plant, fruit length, fruit diameter, fruit weight) as well as yield and quality of the fruit are guaranteed well. Keywords: Tricosanthes T3291; spring - summer crop; growth and development; productivity; quality of fruit.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn