Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,872

 Xây dựng trường thực hành sư phạm vệ tinh – Giải pháp phù hợp để rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên các trường sư phạm đa cấp.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: Số 357 kỳ 1 (5/2015;Từ->đến trang: 11-13;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên tại các trường thực hành sư phạm hiện đang gặp phải một số bất cập ở các trường sư phạm đa cấp, đào tạo theo phương thức tín chỉ. Chính vì vậy việc xây dựng hệ thống trường thực hành sư phạm vệ tinh là một giải pháp phù hợp nhằm góp phần đẩy mạnh và đổi mới chất lượng giáo dục. Một số kết quả bước đầu được triển khai tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã minh chứng cho luận điểm trên.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
The regular professional training in pedagogic schools is facing some shortcomings in the multi-level teacher training universities using the credit systems. Therefore, building the satellite pedagogical practices schools is a suitable solution to accelerate the innovation and quality of education. Some initial results are implemented at University of Education – The University of Danang has proved the point above.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn