Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,252,359

 Thực trạng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng và một số ý kiến đề xuất
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo tập huấn kinh nghiệm về đào tạo sinh viên giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các trường sư phạm - Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, Trường Đại học Sư phạm Huế, tháng 11/2015
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: Tháng 11/2015;Từ->đến trang: 89-95;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thực tế cho thấy việc dạy học tiếng Anh nói chung và tiếng Anh chuyên ngành tại các trường sư phạm còn nhiều bất cập và gặp không ít khó khăn cho người dạy và người học; thể hiện qua thời lượng, bố trí kế hoạch giảng dạy, đội ngũ giảng viên và chưa bảo đảm được tính liên thông giữa các bậc học. Điều này có thể được cải thiện thông qua một số giải pháp được đề nghị như: tăng cường chất lượng dạy học tiếng Anh ở bậc phổ thông, thiết kế chương trình tiếng Anh chuyên ngành phù hợp, áp dụng có hiệu quả vào giảng dạy kiến thức chuyên ngành theo hình thức song ngữ Anh Việt hoặc dạy bằng tiếng Anh thuần túy. Một số kinh nghiệm bước đầu qua việc triển khai tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng được mô tả cho thấy tính khả thi của những đề xuất này.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn