Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,253,077

 Tác dụng của việc xử lý muối canxi clorua (CaCl2) làm tăng tính chịu nóng của cây vừng trồng vụ hè tại Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Lê
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế Sinh thái; Số: 36;Từ->đến trang: 24-28;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng dung dịch canxi clorua (CaCl2) nồng độ 0,2% để ngâm hạt giống và phun vào lá của cây vừng đen trồng thí nghiệm trong chậu ở vụ hè tại Đà Nẵng đã làm tăng tính chịu nóng thông qua sự tăng hàm lượng axit hữu cơ và hàm lượng vitamin C ở lá. Quá trình sinh trưởng phát triển của cây vừng tiến hành thuận lợi hơn so với đối chứng: tăng chiều cao cây, tăng diện tích lá, tăng trọng lượng tươi, tăng trọng lượng khô, chậm ra hoa hơn. Năng suất và phẩm chất của cây vừng đã cho kết quả tốt: tăng số quả/cây, tăng số hạt chắc/cây, giảm tỉ lệ lép, tăng trọng lượng hạt chắc/cây, tăng trọng lượng 1000 hạt, tăng năng suất trên đồng ruộng, tăng hàm lượng lipit tổng số và protein tổng số trong hạt so với đối chứng.
ABSTRACT
By using the CaCl2 solution with 0.2% concentration to to soak the seeds before sowing them and to spray on the leaves of the sesame grown in an experiment conduted in Danang in the summer, some of  the following results on the growth and development of the experimental lot were obtained. The height, the assimilation surface, the fresh and dry weight of the plant increase in comparison with the controlled lot. Furthemore, the content of total organic acid and vitamin C have gone the good results. In all, the productivity of the experimental sesame have recorded good results: a rise in the total number of fruits, grains, weight of grains of a plant, 1000 grains - weight, productivity on the field and a reduction in the rate of flat grains. As a result, the quality of the the sesame grains has been improved: an increase in both lipit and protein contents in the grains of the experimental sesame.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn